Harcerski Instytut badawczy zhp

Jaki jest ZHP?

Najciekawsze wyniki
Panel Badawczy ZHP dostarcza nam informacji, jaki jest ZHP
  • w inne organizacje poza ZHP

  • wynik z 2017 r.

  • wynik z 2016 r.

  • motywacja do bycia drużynowym

Kadra hib ZHP

HIB ZHP tworzą instruktorzy ZHP, specjaliści i ludzie z pasją

phm. Piotr Kołodziejczyk

Zastępca kierownika
– Socjolog, analityk, informatyk
– Miłośnik i propagator badań panelowych w ZHP, szerokich dyskusji związkowych i decyzji opartych na solidnych danych.

phm. Urszula Warchocka

Zastępca kierownika
– Tester oprogramowania
– Instruktorka Głównej Kwatery pełniąca funkcję zastępcy kierownika Harcerskiego Instytutu Badawczego ds. organizacyjnych

dr hm. Katarzyna Marszałek

Kierowniczka HIB
– Nauczyciel akademicki, pedagog, pracownik socjalny, mediator, trener
– Pełni liczne funkcje na szczeblu hufca i chorągwi

dr hm. Tomasz Huk

Zastępca kierownika HIB
– Doktor nauk humanistycznych (prowadzi badania pedagogiczne i zajęcia dla studentów z wykorzystania mediów w edukacji)
– instruktor Hufca Katowice

pwd. Paulina Król

Instruktorka HIB
– Studentka drugiego roku studiów II stopnia, kierunek Analityka Gospodarcza
– Księgowa Hufca Ziemi Gliwickiej

Monika Berkowska

Instruktorka HIB
– wolontariusz wspierający ZHP, na wielu polach działania, z perspektywy rodzica

pwd. Katarzyna Mikołajczyk

Instruktorka HIB
– Informatyk
– Przyboczna 32 UDH „Bez odbioru” im. wachmistrza Stanisława Konstantego Króla

phm. Marta Rybak

Instruktorka HIB
– studentka V roku Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim
– Członkini Szczepu 197 WDHiGZ „Empireum”

phm. Dagmara Kowaliczek

Instruktorka HIB

phm. Aleksandra Kozubska

Instruktorka HIB

hm. Dominika Moskal

Instruktorka HIB

phm. Helena Kolman

Instruktorka HIB

phm. Joanna Kulisiak-Kaźmierczak

Instruktorka HIB

phm. Seweryn Kowalski

Instruktor HIB

Mateusz Ustyjańczuk

Instruktor HIB

phm. Monika Grądecka

Instruktorka HIB

Jan Nowicki

Instruktor HIB

pwd. Jakub Żukower

Instruktor HIB

phm. Maciej Szmit

Współpracownik HIB

Aktualności

Bądź w kontakcie