Harcerski Instytut badawczy zhp

Jaki jest ZHP?

Najciekawsze wyniki
Panel Badawczy ZHP dostarcza nam informacji, jaki jest ZHP
  • w inne organizacje poza ZHP

  • wynik z 2017 r.

  • wynik z 2016 r.

  • motywacja do bycia drużynowym

Kadra hib ZHP

HIB ZHP tworzą instruktorzy ZHP, specjaliści i ludzie z pasją

dr hm. Katarzyna Marszałek

Kierowniczka HIB
– Nauczyciel akademicki, pedagog, pracownik socjalny, mediator, trener
– Pełni liczne funkcje na szczeblu hufca i chorągwi

phm. Urszula Warchocka

Zastępczyni kierowniczki HIB
– Tester oprogramowania
– Instruktorka Głównej Kwatery pełniąca funkcję zastępcy kierownika Harcerskiego Instytutu Badawczego ds. organizacyjnych

phm. Piotr Kołodziejczyk

Zastępca kierowniczki HIB
– Socjolog, analityk, informatyk
– Miłośnik i propagator badań panelowych w ZHP, szerokich dyskusji związkowych i decyzji opartych na solidnych danych.

dr hm. Tomasz Huk

Zastępca kierowniczki HIB
– Doktor nauk humanistycznych (prowadzi badania pedagogiczne i zajęcia dla studentów z wykorzystania mediów w edukacji)
– instruktor Hufca Katowice

phm. Paulina Król

Szefowa Zespołu ds. Panelu Badawczego ZHP, Zastępczyni kierowniczki HIB
– Skarbnik Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej
– analityk finansowy,

pwd. Katarzyna Mikołajczyk

Instruktorka Zespołu ds. Panelu Badawczego ZHP
– Informatyk
– Członkini komendy Hufca ZHP Chełmża ds. Kształcenia i Pracy z Kadrą

phm. Marta Rybak

Instruktorka Zespołu ds. Panelu Badawczego ZHP
– studentka V roku Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim
– Członkini Szczepu 197 WDHiGZ „Empireum”

hm. Dagmara Kowaliczek-Barabasz

Instruktorka Zespołu ds. Panelu Badawczego ZHP

phm. Helena Kolman

Szefowa Zespołu ds. Promocji HIB

phm. Dominika Bucholc

Instruktorka Zespołu ds. Promocji HIB

Jan Nowicki

Instruktor Zespołu ds. Promocji HIB

Mateusz Ustyjańczuk

Instruktor Zespołu ds. Promocji HIB

Krzysztof Pietrzykowski

Instruktor Zespołu ds. Promocji HIB

pwd. Jakub Matuk

Instruktor Zespołu ds. Promocji HIB
-Student I roku Inżynierii Biomedycznej
-Szef Harcerskiego Klubu Wodnego „Biały Szkwał”
-Zastępca Szefa Zespołu Zagranicznego Chorągwi Białostockiej

PWD. SEBASTIAN ZDZIEBŁOWSKI

Instruktor Zespołu ds. Promocji HIB

phm. Monika Grądecka

Instruktorka HIB

phm. Aleksandra Kozubska

Instruktorka HIB

Monika Berkowska

Instruktorka HIB
– wolontariusz wspierający ZHP, na wielu polach działania, z perspektywy rodzica

phm. Joanna Kulisiak-Kaźmierczak

Instruktorka HIB

hm. Justyna Sikorska

Instruktorka HIB

hm. Maria Kotkiewicz

Instruktorka HIB

phm. Seweryn Kowalski

Instruktor HIB

Rafał Openkowski

Instruktor HIB

pwd. Maja Rosińska

Współpracownik HIB

pwd. Jakub Żukower

Współpracownik HIB

dr inż. phm. Maciej Szmit

Współpracownik HIB

Jakub Gaiński

Współpracownik HIB

Filip Wróblewski

Współpracownik HIB

Aktualności