Harcerski Instytut badawczy zhp

Jaki jest ZHP?

Najciekawsze wyniki
Panel Badawczy ZHP dostarcza nam informacji, jaki jest ZHP
  • w inne organizacje poza ZHP

  • wynik z 2017 r.

  • wynik z 2016 r.

  • motywacja do bycia drużynowym

Kadra hib ZHP

HIB ZHP tworzą instruktorzy ZHP, specjaliści i ludzie z pasją

hm. Justyna Sikorska

Kierownik
– specjalistka ds. zarządzania i marketingu
– Członkini Głównej Kwatery ZHP, szefowa Biura Głównej Kwatery ZHP (odpowiada za Wydział Organizacyjny, Zespół ewaluacji Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017, system Ewidencja ZHP, HIB ZHP oraz wdrożenie Office365 w ZHP)

phm. Piotr Kołodziejczyk

Zastępca kierownika
– Socjolog, analityk, informatyk
– Miłośnik i propagator badań panelowych w ZHP, szerokich dyskusji związkowych i decyzji opartych na solidnych danych.

dr hm. Sławomir Postek

Zastępca kierownika
– Doktor nauk psychologicznych
– Zastępca komendanta Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP

phm. Urszula Warchocka

Zastępca kierownika
– Tester oprogramowania
– Instruktorka Głównej Kwatery pełniąca funkcję zastępcy kierownika Harcerskiego Instytutu Badawczego ds. organizacyjnych

dr hm. Katarzyna Marszałek

Instruktorka HIB
– Nauczyciel akademicki, pedagog, pracownik socjalny, mediator, trener
– Pełni liczne funkcje na szczeblu hufca i chorągwi

dr hm. Tomasz Huk

Instruktor HIB
– Doktor nauk humanistycznych (prowadzi badania pedagogiczne i zajęcia dla studentów z wykorzystania mediów w edukacji)
– instruktor Hufca Katowice

phm. Magdalena Szczerbaciuk

Instruktorka HIB
– Studentka trzeciego roku europeistyki oraz drugiego roku psychologii
– Drużynowa 70 Podlaskiej Drużyny Harcerzy Starszych „Niezwyczajni”

pwd. Paulina Król

Instruktorka HIB
– Studentka drugiego roku studiów II stopnia, kierunek Analityka Gospodarcza
– Księgowa Hufca Ziemi Gliwickiej

Monika Berkowska

Instruktorka HIB
– wolontariusz wspierający ZHP, na wielu polach działania, z perspektywy rodzica

pwd. Katarzyna Mikołajczyk

Instruktorka HIB
– Informatyk
– Przyboczna 32 UDH „Bez odbioru” im. wachmistrza Stanisława Konstantego Króla

phm. Igor Ciepielak

Instruktor HIB
– Student Pedagogiki
– Komendant Szczepu Harcerskiego „ALVARIUM”, Hufiec Płock

pwd. Maciej Lipiński

Instruktor HIB
– Student fizjoterapii
– Instruktor w zespole programowym Chorągwi Gdańskiej

pwd. Marta Rybak

Instruktorka HIB
– studentka V roku Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim
– Członkini Szczepu 197 WDHiGZ „Empireum”

PHM. Aleksandra Kozubska

Instruktorka HIB
– z wykształcenia psycholog – instruktorka Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Stołecznej „Iluminacja” – miłośniczka kotów, ornitologii i Tatr

Aktualności

Bądź w kontakcie