13/01/2017

Kadra HIB

hm. Justyna Sikorska - kierownik
Urodzona w Gdańsku, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek marketing i zarządzanie), specjalistka ds. marketingu i zarządzania.

Członkini ZHP od roku 1994, w Hufcu Gdańsk-Śródmieście była założycielką i drużynową 71 Gdańskiej Drużyny Harcerskiej „Leśny Szlak” im. Olgi Drahonowskiej- Małkowskiej oraz drużynową 70 Gdańskiej Drużyny Harcerskiej „Czarne Dęby” im. Zawiszy Czarnego. Od roku 2011 pełni funkcję szefowej Biura Głównej Kwatery ZHP, w roku 2011-2012 była członkinią zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, przewodniczącą grupy roboczej do spraw promocji w PROM, od grudnia 2013 pełni funkcję członkini Głównej Kwatery ZHP. W latach 2012-2014 współorganizowała Rajd Grunwaldzki odpowiadając między innymi za promocję, kontakty z mediami, rzecznictwo, finanse, pozyskiwanie środków. W 2015 roku pełniła funkcję komendantki Rajdu Grunwaldzkiego. Współtworzyła Programowy Ruch „Odkrywcy” a w 2016 roku pełniła funkcję komendantki pierwszego Rajdu Odkrywców 2016. Koordynowała wdrożenie Office 365 w ZHP w roku 2015 przy współpracy z firmą Microsoft oraz Supremo.
W Głównej Kwaterze ZHP odpowiada za Wydział Organizacyjny, Zespół ewaluacji Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017, system Ewidencja ZHP oraz Harcerski Instytut Badawczy ZHP.
Mężatka, ma córkę, dwa koty. Uwielbia szwedzkie kryminały i dobrą kuchnię.

phm. Piotr Kołodziejczyk - zastępca kierownika
rocznik 1978
Socjolog, analityk, informatyk.

Karierę harcerską zaczynał jako zuch w środowisku 150 WDHiZ w warszawskim hufcu Śródmieście.
Po kilku latach i krótkiej przerwie w harcerzowaniu w 1991 roku wstąpił w szeregi 23 WDH „Binduga” w Szczepie „Pomarańczarnia” będącym wówczas w całości w organizacji ZHR. W 1997 roku złożył zobowiązanie instruktorskie i został komendantem szczepu. Na przełomie XX i XXI wraz dwoma drużynami powrócił do ZHP, do hufca Warszawa Mokotów. Gdy po stronie ZHP pojawiły się 3 drużyny, ponownie komendant Szczepu do 2002r. W latach 2000-2010 członek hufcowej komisji stopni instruktorskich. W latach 1999-2001, i od 2007 współpracownik, a potem szef Wydziału Badań i Analiz GK ZHP. Od utworzenia Harcerskiego Instytut Badawczego zastępca Kierownika.

Zawodowo w badaniach wszelakich od 1999 roku, początkowo jako freelancer związany z organizacjami naukowymi, badawczymi, potem w firmie Nielsen jako analityk, operator przetwarzania danych, kierownik działów przetwarzania danych w Polsce i regionie. Następnie zaangażowany w globalne projekty korporacyjne. Jako analityk biznesowy , Subject Matter Expert, kierownik projektów uczestniczył w inicjatywach z obszaru Business Process Improvement, wdrażania globalnie nowych produktów i usług (w tym eye-tracking), budowy i wdrażania narzędzi raportujących, automatyzacji procesów.
Od 2015 roku w firmie Pentegy w projektach informatycznych konsultingowych i produkcji oprogramowania, jako analityk, Scrum Master, Kierownik Projektów.

Miłośnik i propagator badań panelowych w ZHP, szerokich dyskusji związkowych i decyzji opartych na solidnych danych.
Żonaty, ma dwóch synów.
http://kolodziejczyk.waw.pl

dr hm. Sławomir Postek - zastępca kierownika
37 lat (i rośnie…), instruktor od 1996, harcmistrz od 2002. Przez 5 lat drużynowy 83 WDH Lorien, potem komendant szczepu, szef kształcenia hufca, chorągwi, od 2001 nieprzerwanie jestem w jakiejś KSI (hufca lub chorągwi). Obecnie zastępca komendantki Centralnej Szkoły Instruktorskiej i zastępca kierowniczki Harcerskiego Instytutu Badawczego. W hufcu – członek KSI i ZKK. Poprowadziłem w sumie 6 kursów drużynowych i 7 kursów kadry kształcącej, i ok. 120 warsztatów dla instruktorów, a uczestniczyłem, jako członek komendy, w ok. 25 kursach dla komendantów hufców, chorągwi i instruktorów tych poziomów. W tych formach uczestniczyło w sumie ok. 2 tysięcy instruktorów i przyszłych instruktorów. W dalszym ciągu prowadzę zajęcia na kursach dla drużynowych, co jest dla mnie dużym wyróżnieniem. Ostatnio, w 2016 roku, byłem komendantem Letniej Akcji Szkoleniowej.

Zawodowo: doktor psychologii, autor wielu artykułów naukowych o psychologicznych różnicach między ludźmi, obecnie pracuję na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jestem też konsultantem HR w biznesie, pracowałem z członkami zarządów m.in. Poczty Polskiej, Orlenu, Tauronu, PKO BP. Zajmuję się ponadto takimi zagadnieniami jak kultura organizacyjna i wartości na poziomie indywidualnym i globalnym.

Zakochany z wzajemnością w świecie MMORPG i słodyczach, co widać na pierwszy rzut oka 🙁

phm. Urszula Warchocka - zastępca kierownika
Harcersko: instruktorka Głównej Kwatery pełniąca funkcję zastępcy kierownika Harcerskiego Instytutu Badawczego ds. organizacyjnych w stopniu podharcmistrza.

Prywatnie pochodząca ze Ślaska przyszywana Poznanianka, wykonująca zawód testera oprogramowania. Żona i mama trzyletniego Wojtka. W wolnej chwil doskonalę swoją wiedzę przez różnego rodzaju aktywności tj. uczestnictwa w warsztatach, konferencjach, czytanie treści branżowych.

dr hm. Katarzyna Marszałek
Urodzona w 1980 roku we Włocławku.

Od 1988 roku związana z harcerstwem, od grudnia 2007 roku w stopniu harcmistrza, pełniąc liczne funkcje dotyczące m.in.: funkcjonowania pionów metodycznych, zespołu programowego, komisji stopni instruktorskich, zespołu kadry kształcącej i inne na szczeblu komendy hufca, komendy chorągwi. Była członkiem kadry wielu kursów i szkoleń instruktorskich, także jako ich komendantka. Od 2016 roku instruktorka Harcerskiego Instytutu Badawczego Głównej Kwatery ZHP.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2009 r.), adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Nauczyciel akademicki, pedagog, pracownik socjalny, mediator, trener.
Jej zainteresowania naukowe dotyczą działalności organizacji pozarządowych – zwłaszcza organizacji harcerskich w Polsce.

Wybrane publikacje:
„Studia i materiały z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1918-1939”, Bydgoszcz 2012;
„Wybór źródeł do dziejów ZHP – tom 1-3” Kraków 2014;
„Dziedzictwo, którego nie można odrzucić. Próba interpretacji wybranych źródeł do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1918-2015”, Kraków 2016-09-29

Więcej informacji patrz: https://strefa.academia.edu/katarzynamarszalek

Lubię: aktywność fizyczną (wędrówki i bieganie), dobre alternatywne kino, kuchnie azjatycką, książki nie tylko naukowe

dr hm. Tomasz Huk
Doktor nauk humanistycznych – jest adiunktem w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego, gdzie prowadzi badania pedagogiczne i zajęcia dla studentów z wykorzystania mediów w edukacji. Problematyka prowadzonych przez niego badań dotyczy: wykorzystania mediów w wychowaniu szkolnym i pozaszkolnym, nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem ICT, przekazów medialnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, negatywnych i pozytywnych skutków wykorzystania mediów, kompetencji kluczowych oraz badań nad harcerskim systemem wychowawczym. Tomasz Huk jest również: nauczycielem zajęć komputerowych w szkole podstawowej, rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw podręczników, członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz zastępcą redaktora międzynarodowego czasopisma The New Educational Review. W 2013 roku na potrzeby Ośrodka Rozwoju Edukacji skonstruował narzędzia do ewaluacji podstawy programowej w zakresie technologii informacyjnej na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Pełni również funkcję członka Komisji Stopni Instruktorskiej Chorągwi Śląskiej, jest członkiem Rady Chorągwi Śląskiej oraz Dyrektorem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Instruktorów Chorągwi Śląskiej. Jest instruktorem Hufca Katowice.

phm. Magdalena Szczerbaciuk
Jestem 21 – letnią studentką dwóch warszawskich uczelni – trzeciego roku europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz drugiego roku psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pracuję również w Centrum Edukacji Obywatelskiej jako redaktor naczelna młodzieżowego portalu Działasz.pl.

Harcersko działam przede wszystkim w Hufcu „Podlasie” w Siedlcach. Do ZHP należę od 2007 roku. Zobowiązanie Instruktorskie złożyłam natomiast w 2014 roku. W trakcie swojej przygody z harcerstwem pełniłam funkcję zastępowej, przybocznej, a od 2012 roku jestem drużynową. Powołałam wówczas do życia drużynę harcerską – 70 Podlaską Drużynę Harcerską „Nienudni”, która z biegiem lat stała się podstawą drużyny starszoharcerskiej – 70 Podlaskiej Drużyny Harcerzy Starszych „Niezwyczajni”. Obecnie właśnie w niej pełnię funkcję drużynowej. Moim nieśmiałym marzeniem jest powołanie do życia szczepu.

W hufcu wspieram również Rade Programową. Miałam także krótki epizod ratowniczy, działając jako zastępca komendanta ds. organizacyjnych Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Siedlce”.

W tym roku zdobyłam również Brązową Odznakę Kadry Kształcącej, co osobiście uważam za swój ogromny sukces. Kształcenie jest kierunkiem, z którym chciałabym wiązać swoją harcerską przyszłość. Zaczynam aktywnie działać na tym polu, organizując warsztaty dla instruktorów mojego hufca oraz wspierając osoby, przygotowujące się do roli drużynowych.

Pierwsze co przychodzi mi na myśl, myśląc o swoich zainteresowaniach pozaharcerskich, to czytanie książek. Czytam wszędzie – w domu, w metrze, w przerwach między zajęciami, a nawet w drodze na nie (idąc na piechotę 🙂 ). Ponadto zbieram pocztówki, a celem podróży moich marzeń jest niewątpliwie Wyspa Wielkanocna 😉

pwd. Paulina Król
Jest dwudziestotrzyletnią gliwiczanką. Obecnie studiuje na drugim roku studiów II stopnia kierunek Analityka Gospodarcza w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W latach 2012 – 2014 należała do Koła Naukowego Analityki Gospodarczej, działającego przy Katedrze Statystyki, w ramach działalności którego opublikowała 2 artykuły.

Swoją przygodę z ZHP rozpoczęła w 2002 r., kiedy to wstąpiła do 25 Gromady Zuchowej „Tajemnicza Łąka”. Od początku swojej działalności w harcerstwie należy do Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej. W 2003 roku wstąpiła do 25 Gliwickiej Drużyny Harcerek „Szarotki” im. dh. hm. Emilii Węglarzówny HR, w której następnie pełniła funkcję zastępowej, a później przybocznej. W drużynie tej działała przez 11 lat. W roku 2015 była członkinią hufcowego Zespołu Pozyskiwania Środków. Od 2015 roku pełni funkcję Księgowej Hufca Ziemi Gliwickiej. W 2016 roku była zaangażowana w organizację rajdu Hufca – XIV Rajdu św. Jerzego, podczas którego pełniła funkcję Zastępczyni Komendantki Rajdu ds. Finansowych. W tym samym roku rozpoczęła również współpracę z Harcerskim Instytutem Badawczym.

Działa też pozaharcersko. Przez 7 lat trenowała taniec towarzyski w gliwickich klubach tanecznych. W 2015 roku pełniła rolę Lidera Rejonu w XV edycji programu Szlachetna Paczka. Ma dwa przekochane koty. Lubi jeździć na łyżwach i na rowerze, podróżować, szczególnie jeśli tym samym ma okazję znaleźć się w nowych, nieznanych sobie jeszcze miejscach, a także czytać książki, koniecznie z kubkiem gorącej herbaty w zasięgu ręki.

Monika Berkowska
Jest wolontariuszem wspierającym ZHP, na wielu polach działania, nie jest jednak instruktorką. Swoje krótkie doświadczenie harcerskie zakończyła pod koniec lat. 80 jako przyboczna w drużynie zuchowej działającej w Hufcu Warszawa Żoliborz. W spojrzeniu na harcerstwo reprezentuje w HIB perspektywę rodzica, jako mama harcerza starszego oraz przyszłej zuchny.

Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych UW i studiów podyplomowych, w tym programu Master de Management Economique Europeen SGH i HEC. Zawodowo, przez blisko dekadę była związana z korporacją działającą w branży telekomunikacji jako analityk danych do celów biznesowych i zarządczych.

Prywatnie jest mamą dwójki dzieci. W wolnym czasie, po okresie wypraw archeologicznych, nurkowania w ciepłych morzach i jeździe konnej niezależnie od pogody, uczy się delektować każdą wolną chwilą 🙂

Katarzyna Mikołajczyk
Mam 25 lat, z wykształcenia jestem magistrem inżynierem w dziedzinie inżynierii biomedycznej, a dodatkowo, podyplomowo, kończę studia z matematyki. Na co dzień pracuję jako informatyk w jednej z firm zajmujących się oprogramowaniem do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, a raz w tygodniu prowadzę zajęcia z matematyki w MDKu.

Harcerką jestem od roku, więc moja próba przewodnikowska na razie po prostu trwa. Obecnie pełnię funkcję przybocznej w 32 Unisławskiej Drużynie Harcerskiej „Bez odbioru” im. Stanisława Konstantego Króla, gdzie moim zadaniem jest sprawić, żeby zuchy zakochały się w harcerstwie ;). Ponadto jestem członkiem zespołu ds. organizacyjnych Hufca ZHP Chełmża. Oprócz działania w Harcerskim Instytucie Badawczym, ostatnio podjęłam się korekty „Harcerskiego Eskulapa”- biuletynu Harcerskiej Szkoły Ratownictwa ZHP i mam nadzieję, że nie będzie to jednorazowa przygoda.

Jeśli chodzi o zainteresowania to czytam. Można by chyba rzec, że wszystko, biorąc pod uwagę, iż aktualnie na mojej półce znajdują się „W krainie zabawy- poradnik drużynowego gromady zuchowej”, „Szeptucha” (gdzieś na skraju fantastyki) oraz zestaw pytań z LEKów dotyczących szeroko pojętej medycyny ratunkowej. W międzyczasie zgłębiam tajniki WordPressa i szukam ciekawych pomysłów na mobilne aplikacje związane z medycyną. W wolnych chwilach lubię się również wspinać, co oznacza, że na swoim koncie, oprócz skałek na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej, mam również Mont Blanc i liczę, że w końcu zdobędę Rysy.

phm. Igor Ciepielak
1. podharcmistrz, Harcerz Rzeczpospolitej

2. W harcerstwie:
– Chorągiew Mazowiecka, Hufiec Płock
– komendant Szczepu Harcerskiego „ALVARIUM”,
– członek Kapituły Stopni Wędrowniczych oraz zespołu metodycznego Hufca ZHP Płock,
– instruktor Harcerskiego Instytutu Badawczego ZHP

3. Prywatnie:
– student Pedagogiki

4. Zainteresowania:
-architektura
-teatr i film

pwd. Maciej Lipiński
pwd., HR

Jestem instruktorem Harcerskiego Instytutu Badawczego od 2016 roku. Pochodzę z Chorągwi Gdańskiej, gdzie pełnię funkcję instruktora w zespole programowym. Prywatnie jestem studentem pierwszego roku fizjoterapii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Moją pasją jest muzyka, a także szeroko pojęta promocja oraz wystąpienia publiczne.

pwd. Marta Rybak

Członkini Szczepu 197 WDHiGZ „Empireum”, Instruktorka HSR, redaktor naczelna „Harcerskiego Eskulapa” i członkini Zespołu Programowego Chorągwi Stołecznej ZHP.

Prywatnie studentka V roku Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, zawodowo zajmuje się innowacjami cyfrowymi w bankowości. Miłośniczka teatru, dobrych książek i aktywnych form spędzania czasu w gronie przyjaciół.

phm. Aleksandra Kozubska

Z wykształcenia psycholog. Zawodowo związana z różnymi organizacjami pozarządowymi, szczególnie zajmującymi się wykorzystaniem nowych technologii w edukacji.

Instruktorka Hufca Warszawa-Żoliborz. Drużynowa zuchowa, namiestniczka, a później instruktorka zespołu kształcenia.
Obecnie instruktorka Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Stołecznej „Iluminacja”.

Miłośniczka kotów, ornitologii i Tatr. Jeśli tylko czas i portfel pozwalają, wielbicielka podróży, w których sama dyktuje sobie trasy zwiedzania.