13/01/2017

Kadra HIB

hm. Justyna Sikorska - kierownik
Urodzona w Gdańsku, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek marketing i zarządzanie), specjalistka ds. marketingu i zarządzania.

Członkini ZHP od roku 1994, w Hufcu Gdańsk-Śródmieście była założycielką i drużynową 71 Gdańskiej Drużyny Harcerskiej „Leśny Szlak” im. Olgi Drahonowskiej- Małkowskiej oraz drużynową 70 Gdańskiej Drużyny Harcerskiej „Czarne Dęby” im. Zawiszy Czarnego. Od roku 2011 pełni funkcję szefowej Biura Głównej Kwatery ZHP, w roku 2011-2012 była członkinią zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, przewodniczącą grupy roboczej do spraw promocji w PROM, od grudnia 2013 pełni funkcję członkini Głównej Kwatery ZHP. W latach 2012-2014 współorganizowała Rajd Grunwaldzki odpowiadając między innymi za promocję, kontakty z mediami, rzecznictwo, finanse, pozyskiwanie środków. W 2015 roku pełniła funkcję komendantki Rajdu Grunwaldzkiego. Współtworzyła Programowy Ruch „Odkrywcy” a w 2016 roku pełniła funkcję komendantki pierwszego Rajdu Odkrywców 2016. Koordynowała wdrożenie Office 365 w ZHP w roku 2015 przy współpracy z firmą Microsoft oraz Supremo.
W Głównej Kwaterze ZHP odpowiada za Wydział Organizacyjny, Zespół ewaluacji Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017, system Ewidencja ZHP oraz Harcerski Instytut Badawczy ZHP.
Mężatka, ma córkę, dwa koty. Uwielbia szwedzkie kryminały i dobrą kuchnię.

phm. Piotr Kołodziejczyk - zastępca kierownika
rocznik 1978
Socjolog, analityk, informatyk.

Karierę harcerską zaczynał jako zuch w środowisku 150 WDHiZ w warszawskim hufcu Śródmieście.
Po kilku latach i krótkiej przerwie w harcerzowaniu w 1991 roku wstąpił w szeregi 23 WDH „Binduga” w Szczepie „Pomarańczarnia” będącym wówczas w całości w organizacji ZHR. W 1997 roku złożył zobowiązanie instruktorskie i został komendantem szczepu. Na przełomie XX i XXI wraz dwoma drużynami powrócił do ZHP, do hufca Warszawa Mokotów. Gdy po stronie ZHP pojawiły się 3 drużyny, ponownie komendant Szczepu do 2002r. W latach 2000-2010 członek hufcowej komisji stopni instruktorskich. W latach 1999-2001, i od 2007 współpracownik, a potem szef Wydziału Badań i Analiz GK ZHP. Od utworzenia Harcerskiego Instytut Badawczego zastępca Kierownika.

Zawodowo w badaniach wszelakich od 1999 roku, początkowo jako freelancer związany z organizacjami naukowymi, badawczymi, potem w firmie Nielsen jako analityk, operator przetwarzania danych, kierownik działów przetwarzania danych w Polsce i regionie. Następnie zaangażowany w globalne projekty korporacyjne. Jako analityk biznesowy , Subject Matter Expert, kierownik projektów uczestniczył w inicjatywach z obszaru Business Process Improvement, wdrażania globalnie nowych produktów i usług (w tym eye-tracking), budowy i wdrażania narzędzi raportujących, automatyzacji procesów.
Od 2015 roku w firmie Pentegy w projektach informatycznych konsultingowych i produkcji oprogramowania, jako analityk, Scrum Master, Kierownik Projektów.

Miłośnik i propagator badań panelowych w ZHP, szerokich dyskusji związkowych i decyzji opartych na solidnych danych.
Żonaty, ma dwóch synów.
http://kolodziejczyk.waw.pl

dr hm. Sławomir Postek - zastępca kierownika
37 lat (i rośnie…), instruktor od 1996, harcmistrz od 2002. Przez 5 lat drużynowy 83 WDH Lorien, potem komendant szczepu, szef kształcenia hufca, chorągwi, od 2001 nieprzerwanie jestem w jakiejś KSI (hufca lub chorągwi). Obecnie zastępca komendantki Centralnej Szkoły Instruktorskiej i zastępca kierowniczki Harcerskiego Instytutu Badawczego. W hufcu – członek KSI i ZKK. Poprowadziłem w sumie 6 kursów drużynowych i 7 kursów kadry kształcącej, i ok. 120 warsztatów dla instruktorów, a uczestniczyłem, jako członek komendy, w ok. 25 kursach dla komendantów hufców, chorągwi i instruktorów tych poziomów. W tych formach uczestniczyło w sumie ok. 2 tysięcy instruktorów i przyszłych instruktorów. W dalszym ciągu prowadzę zajęcia na kursach dla drużynowych, co jest dla mnie dużym wyróżnieniem. Ostatnio, w 2016 roku, byłem komendantem Letniej Akcji Szkoleniowej.

Zawodowo: doktor psychologii, autor wielu artykułów naukowych o psychologicznych różnicach między ludźmi, obecnie pracuję na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jestem też konsultantem HR w biznesie, pracowałem z członkami zarządów m.in. Poczty Polskiej, Orlenu, Tauronu, PKO BP. Zajmuję się ponadto takimi zagadnieniami jak kultura organizacyjna i wartości na poziomie indywidualnym i globalnym.

Zakochany z wzajemnością w świecie MMORPG i słodyczach, co widać na pierwszy rzut oka 🙁

phm. Urszula Warchocka - zastępca kierownika
Harcersko: instruktorka Głównej Kwatery pełniąca funkcję zastępcy kierownika Harcerskiego Instytutu Badawczego ds. organizacyjnych w stopniu podharcmistrza.

Prywatnie pochodząca ze Ślaska przyszywana Poznanianka, wykonująca zawód testera oprogramowania. Żona i mama trzyletniego Wojtka. W wolnej chwil doskonalę swoją wiedzę przez różnego rodzaju aktywności tj. uczestnictwa w warsztatach, konferencjach, czytanie treści branżowych.

dr hm. Katarzyna Marszałek
Urodzona w 1980 roku we Włocławku.

Od 1988 roku związana z harcerstwem, od grudnia 2007 roku w stopniu harcmistrza, pełniąc liczne funkcje dotyczące m.in.: funkcjonowania pionów metodycznych, zespołu programowego, komisji stopni instruktorskich, zespołu kadry kształcącej i inne na szczeblu komendy hufca, komendy chorągwi. Była członkiem kadry wielu kursów i szkoleń instruktorskich, także jako ich komendantka. Od 2016 roku instruktorka Harcerskiego Instytutu Badawczego Głównej Kwatery ZHP.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2009 r.), adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Nauczyciel akademicki, pedagog, pracownik socjalny, mediator, trener.
Jej zainteresowania naukowe dotyczą działalności organizacji pozarządowych – zwłaszcza organizacji harcerskich w Polsce.

Wybrane publikacje:
„Studia i materiały z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1918-1939”, Bydgoszcz 2012;
„Wybór źródeł do dziejów ZHP – tom 1-3” Kraków 2014;
„Dziedzictwo, którego nie można odrzucić. Próba interpretacji wybranych źródeł do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1918-2015”, Kraków 2016-09-29

Więcej informacji patrz: https://strefa.academia.edu/katarzynamarszalek

Lubię: aktywność fizyczną (wędrówki i bieganie), dobre alternatywne kino, kuchnie azjatycką, książki nie tylko naukowe

dr hm. Tomasz Huk
Doktor nauk humanistycznych – jest adiunktem w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego, gdzie prowadzi badania pedagogiczne i zajęcia dla studentów z wykorzystania mediów w edukacji. Problematyka prowadzonych przez niego badań dotyczy: wykorzystania mediów w wychowaniu szkolnym i pozaszkolnym, nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem ICT, przekazów medialnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, negatywnych i pozytywnych skutków wykorzystania mediów, kompetencji kluczowych oraz badań nad harcerskim systemem wychowawczym. Tomasz Huk jest również: nauczycielem zajęć komputerowych w szkole podstawowej, rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw podręczników, członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz zastępcą redaktora międzynarodowego czasopisma The New Educational Review. W 2013 roku na potrzeby Ośrodka Rozwoju Edukacji skonstruował narzędzia do ewaluacji podstawy programowej w zakresie technologii informacyjnej na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Pełni również funkcję członka Komisji Stopni Instruktorskiej Chorągwi Śląskiej, jest członkiem Rady Chorągwi Śląskiej oraz Dyrektorem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Instruktorów Chorągwi Śląskiej. Jest instruktorem Hufca Katowice.

pwd. Joanna Kulisiak-Kaźmierczak
Drużynowa 30 Drużyny Nieprzetartego Szlaku DELTA ,Hufiec Wrocław Południe.

Pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, wykładowca, autorka wielu artykułów naukowych o podłożu pedagogicznym.
Doktorantka na Wydziale Pedagogiki, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu
Moje zainteresowania naukowe dotyczą działalności organizacji pozarządowych w tym ZHP.

pwd. Paulina Król
Jest dwudziestotrzyletnią gliwiczanką. Obecnie studiuje na drugim roku studiów II stopnia kierunek Analityka Gospodarcza w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W latach 2012 – 2014 należała do Koła Naukowego Analityki Gospodarczej, działającego przy Katedrze Statystyki, w ramach działalności którego opublikowała 2 artykuły.

Swoją przygodę z ZHP rozpoczęła w 2002 r., kiedy to wstąpiła do 25 Gromady Zuchowej „Tajemnicza Łąka”. Od początku swojej działalności w harcerstwie należy do Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej. W 2003 roku wstąpiła do 25 Gliwickiej Drużyny Harcerek „Szarotki” im. dh. hm. Emilii Węglarzówny HR, w której następnie pełniła funkcję zastępowej, a później przybocznej. W drużynie tej działała przez 11 lat. W roku 2015 była członkinią hufcowego Zespołu Pozyskiwania Środków. Od 2015 roku pełni funkcję Księgowej Hufca Ziemi Gliwickiej. W 2016 roku była zaangażowana w organizację rajdu Hufca – XIV Rajdu św. Jerzego, podczas którego pełniła funkcję Zastępczyni Komendantki Rajdu ds. Finansowych. W tym samym roku rozpoczęła również współpracę z Harcerskim Instytutem Badawczym.

Działa też pozaharcersko. Przez 7 lat trenowała taniec towarzyski w gliwickich klubach tanecznych. W 2015 roku pełniła rolę Lidera Rejonu w XV edycji programu Szlachetna Paczka. Ma dwa przekochane koty. Lubi jeździć na łyżwach i na rowerze, podróżować, szczególnie jeśli tym samym ma okazję znaleźć się w nowych, nieznanych sobie jeszcze miejscach, a także czytać książki, koniecznie z kubkiem gorącej herbaty w zasięgu ręki.

Monika Berkowska
Jest wolontariuszem wspierającym ZHP, na wielu polach działania, nie jest jednak instruktorką. Swoje krótkie doświadczenie harcerskie zakończyła pod koniec lat. 80 jako przyboczna w drużynie zuchowej działającej w Hufcu Warszawa Żoliborz. W spojrzeniu na harcerstwo reprezentuje w HIB perspektywę rodzica, jako mama harcerza starszego oraz przyszłej zuchny.

Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych UW i studiów podyplomowych, w tym programu Master de Management Economique Europeen SGH i HEC. Zawodowo, przez blisko dekadę była związana z korporacją działającą w branży telekomunikacji jako analityk danych do celów biznesowych i zarządczych.

Prywatnie jest mamą dwójki dzieci. W wolnym czasie, po okresie wypraw archeologicznych, nurkowania w ciepłych morzach i jeździe konnej niezależnie od pogody, uczy się delektować każdą wolną chwilą 🙂

pwd. Katarzyna Mikołajczyk
Mam 25 lat, z wykształcenia jestem magistrem inżynierem w dziedzinie inżynierii biomedycznej, a dodatkowo, podyplomowo, kończę studia z matematyki. Na co dzień pracuję jako informatyk w jednej z firm zajmujących się oprogramowaniem do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, a raz w tygodniu prowadzę zajęcia z matematyki w MDKu.

Obecnie pełnię funkcję przybocznej w 32 Unisławskiej Drużynie Harcerskiej „Bez odbioru” im. Stanisława Konstantego Króla, gdzie moim zadaniem jest sprawić, żeby zuchy zakochały się w harcerstwie ;). Ponadto jestem członkiem zespołu ds. organizacyjnych Hufca ZHP Chełmża. Oprócz działania w Harcerskim Instytucie Badawczym, ostatnio podjęłam się korekty „Harcerskiego Eskulapa”- biuletynu Harcerskiej Szkoły Ratownictwa ZHP i mam nadzieję, że nie będzie to jednorazowa przygoda.

Jeśli chodzi o zainteresowania to czytam. Można by chyba rzec, że wszystko, biorąc pod uwagę, iż aktualnie na mojej półce znajdują się „W krainie zabawy- poradnik drużynowego gromady zuchowej”, „Szeptucha” (gdzieś na skraju fantastyki) oraz zestaw pytań z LEKów dotyczących szeroko pojętej medycyny ratunkowej. W międzyczasie zgłębiam tajniki WordPressa i szukam ciekawych pomysłów na mobilne aplikacje związane z medycyną. W wolnych chwilach lubię się również wspinać, co oznacza, że na swoim koncie, oprócz skałek na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej, mam również Mont Blanc i liczę, że w końcu zdobędę Rysy.

phm. Maciej Lipiński
phm., HR

Jestem instruktorem Harcerskiego Instytutu Badawczego od 2016 roku. Pochodzę z Chorągwi Gdańskiej, gdzie pełnię funkcję instruktora w zespole programowym. Prywatnie jestem studentem pierwszego roku fizjoterapii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Moją pasją jest muzyka, a także szeroko pojęta promocja oraz wystąpienia publiczne.

phm. Marta Rybak

– studentka V roku Socjologii i III roku Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim
– instruktorka Szczepu 197 WDHiGZ „Empireum”
– instruktorka Harcerskiej Szkoły Ratownictwa ZHP

Dwudziestopięcioletnia Warszawianka, w harcerstwie od 16 lat. Prywatnie studiuję na V roku Socjologii i III roku Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Współorganizuję Festiwal Fantastyki Pyrkon, będąc członkinią zespołu Promocja i Media. Jeżdżę po całej Polsce załatwiając różne sprawy.

Harcersko jestem instruktorką Szczepu 197 WDHiGZ „Empireum”, działającego w Hufcu Warszawa-Wola. W pierwszej połowie roku 2018 zamknęłam stopień podharcmistrzyni. Od 2012 roku pełnię funkcję drużynowej 197 WDH „Przyjaciele Kubusia Puchatka”. Od 2014 jestem instruktorką HSR i zajmuję się prowadzeniem kursów z pierwszej pomocy oraz spełniam się jako redaktorka naczelna „Harcerskiego Eskulapa” – biuletynu informacyjnego Harcerskiej Szkoły Ratownictwa ZHP. W latach 2016-2018 byłam członkinią Zespołu Programowego Chorągwi Stołecznej ZHP. Od listopada 2017 jestem członkinią Szefostwa HSR. Z Harcerskim Instytutem Badawczym współpracuję od początku 2017 roku.

Uwielbiam czytać – poczynając od literatury dawnej po najnowszą (stąd też mój drugi kierunek studiów); w wolnym czasie staram się chodzić jak najwięcej do teatru i zarażać moją pasją przyjaciół. Niesamowitą przyjemność przynoszą mi koncerty poezji śpiewanej i piosenki poetyckiej. Kocham miasto wieczorową porą, gdy ożywa gwarem rozmów i pełnią barw. Wytchnienie od codzienności przynoszą mi wycieczki w góry i do lasów, gdyż dopiero na łonie natury można w pełni odpocząć. Największą wartością są dla mnie przyjaźnie, które zawarłam m.in. dzięki harcerstwu.

phm. Aleksandra Kozubska

Z wykształcenia psycholog. Zawodowo związana z różnymi organizacjami pozarządowymi, szczególnie zajmującymi się wykorzystaniem nowych technologii w edukacji.

Instruktorka Hufca Warszawa-Żoliborz. Drużynowa zuchowa, namiestniczka, a później instruktorka zespołu kształcenia.
Obecnie instruktorka Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Stołecznej „Iluminacja”.

Miłośniczka kotów, ornitologii i Tatr. Jeśli tylko czas i portfel pozwalają, wielbicielka podróży, w których sama dyktuje sobie trasy zwiedzania.

hm. Maria Kotkiewicz

Z wykształcenia politolog. Ukończyła również studia w zakresie zarządzania w sektorze publicznym oraz mediacji i negocjacji. Doktorantka na Wydziale Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od kilku lat związana z organizacjami pozarządowymi. Od 2016 roku ekspert oceny wniosków w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, a od 2018 w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Harcersko: sekretarz Rady Chorągwi Śląskiej oraz instruktorka Wydziału Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP.