26/01/2017

Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze publikacji dotyczących harcerstwa z lat 2015-2017

Błażejowska J, Harcerska Droga do niepodległości, Od „Czarnej jedynki do Komitetu Obrony Robotników, Kraków 2016, Arcana;

Bojko K., Harcerstwo polskie na Litwie Kowieńskiej w latach 1918-1945, Warszawa-Wilno 2015, Harcerska Biblioteka Kresowa;

Dąbrowski S. J, Rzeszkowska E, Gawryszczak P, Komunistyczne represje wobec harcerzy na Lubelszczyźnie, Lublin 2016;

Jaczewski A., Gawędy drużynowego, Kraków 2015, Komisja Historyczna ZHP Chorągwi Krakowskiej;

Jankowski A, Harcerstwo wpisane w życiorys, Warszawa 2015, Niezależne Wydawnictwo Harcerskie;

Friszke A, Związek Harcerstwa Polskiego 1956-1963, Społeczna organizacja wychowawcza w systemie politycznym PRL, Warszawa 2016, Wydawnictwo Krytyki Politycznej;

Fogelzang-Adler E. (red), Prasa Szarych Szeregów w zbiorach Kazimierza Szczerby,  Kraków 2016, Komisja Historyczna ZHP Chorągwi Krakowskiej;

Fogelzang-Adler E., Wojtycza J. (red.), Udział harcerstwa w odzyskaniu i zachowaniu niepodległości Polski na przestrzeni dziejów, Kraków 2016, Komisja Historyczna ZHP Chorągwi Krakowskiej;

Gaczorek A., Piasecki S., Wójcik W., Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa, Kraków ,2000 2015, Kraków 2015, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa;

Hausner W, Wierzbicki M, Sto lat harcerstwa, Warszawa 2015, IPN,

 

Langner J., Nawrocki J., Instruktorzy Hufca Kraków-Nowa Huta pochowani na cmentarzu Grębałowskim, Kraków 2017, Komisja Historyczna ZHP Chorągwi Krakowskiej. plan z notkami biograficznymi;

Łesyk M., Harcerstwo męskie w Podgórzu w latach 1939−1950, Kraków 2015, Komisja Historyczna ZHP Chorągwi Krakowskiej;

Miszczuk M, Zbigniew Adolf Hedrich 1899-1983, człowiek wychowawca, przedsiębiorca, naukowiec, Warszawa 2016

Rzońca B., Krakowska Chorągiew Harcerzy w latach 1945−1950, Kraków 2015, Komisja Historyczna ZHP Chorągwi Krakowskiej;

Wojtycza J., Hufiec Kraków-Nowa Huta w latach 1957−1989, Kraków 2017, Komisja Historyczna ZHP Chorągwi Krakowskiej;

Różyczka-Kmiecik J., Kalendarium Hufca ZHP Krzeszowice 1975−2015, Krzeszowice 2015;

Marszałek K., Wybór źródeł do dziejów ruchu harcerskiego w Polsce. Ruch harcerski w latach 1980-1989, Kraków 2017, Oficyna Wydawnicza „Impuls”;

Marszałek K., Wybór źródeł do dziejów ZHR, Tom I, Utworzenie i rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 1989-1999, Kraków 2017, Oficyna Wydawnicza „Impuls”;

Marszałek K., Wybór źródeł do dziejów ZHR, Tom II, Rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 2001-2016, Kraków 2017, Oficyna Wydawnicza „Impuls”;

Marszałek K., Wybór źródeł do dziejów ZHR,  Tom III, Statuty oraz komentarze, dokumenty, dotyczące Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego  1989-2016, Kraków 2017, Oficyna Wydawnicza „Impuls”;

Marszałek K., Dziedzictwo, którego nie można odrzucić. Próba interpretacji wybranych źródeł do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1918-2015, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza „Impuls”;

Marszałek K., Wybór źródeł do dziejów ZHP, Tom I Utworzenie ogólnopolskiego Związku Harcerstwa Polskiego i czas próby ruchu harcerskiego (1918-1944), Kraków 2017, wydanie II, Oficyna Wydawnicza „Impuls”;

Marszałek K., (II wydanie), Wybór źródeł do dziejów ZHP, Tom II Walka, sowietyzacja, odwilż, kryzys i upadek (1944-1988), Kraków 2017, wydanie II, Oficyna Wydawnicza „Impuls”;

Marszałek K., Wybór źródeł do dziejów ZHP, Tom III Odrodzenie, lata demokracji (1989-2014), Kraków 2017, wydanie II, Oficyna Wydawnicza „Impuls”;

Śliwerski B., Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza „Impuls”;

Kamiński Aleksander, Skauting i harcerstwo. Wybór pism charakteryzujących ruch młodzieży i system wychowawczy, Reprint wydania z 1946 roku, 978-83-7850-791-8, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Sedlaczek Stanisław, Podstawy etyczne skautingu. Baden – Powellowskiego, Reprint wydania z 1928 roku, 978-83-7850-683-6, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Sedlaczek Stanisław, Drogowskaz harcerski, Reprint wydania z 1936 roku, 978-83-7850-586-0, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Baden-Powell Robert, Wilczęta t. I, Reprint wydania z 1923 roku, 978-83-7850-646-1, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Stojanowski Karol, Zarys metodyki prawa harcerskiego, Reprint wydania z 1935 roku, 978-83-7850-598-3, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Piskorski Tomasz, Krąg starszoharcerski, Reprint wydania z 1946 roku, 978-83-7850-744-4, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Główna Kwatera ZHP, Przysposobienie wojskowe hercerek, Reprint wydania z 1929 roku, 978-83-7850-820-5, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Sedlaczek Stanisław, Harcerstwo. Zarys postaw ideowych i organizacji. Próby, Reprint wydania z 1939 roku, 978-83-7850-812-0, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Grochowski Kazimierz, O drogę harcerstwa, Reprint wydania z 1924 roku, 978-83-7850-676-8, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Robert Baden Powell, Wskazówki dla skautmistrzów, Reprint wydania z 1930 roku, 978-83-7850-596-9, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Kpt. The HON. ROLAND E. PHILIPPS , System zastępowy dla dziewcząt, Reprint wydania z 1944 roku, 978-83-7850-584-6, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Piskorski Tomasz, W przededniu ofenzywy harcerskiej na młodzież, Reprint wydania z 1933 roku, 978-83-7850-745-1, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Szmyd Ks. Dr. Gerard, Skauting polski. Ustrój organizacyjny,  cele i zasady, Reprint wydania z 1918 roku, 978-83-7850-666-9, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Stanisław Borowski – Jan Hoppe, Mysli o kursach w drużynie harcerskiej, Reprint wydania z 1922 roku, 978-83-7850-741-3, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Skotnicki Tadeusz, Jak zawiązać pracę harcerską, Reprint wydania z 1917 roku, 978-83-7850-742-0, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Heidrich Adolf, Przysposobienie wojskowe w harcerstwie. Program I-go stopnia przysposobienia wojskowego, Reprint wydania z 1924 roku, 978-83-7850-810-6, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Harcmistrz Lech R. GRABOWSKI, Harcerstwo polskie, Reprint wydania z 1925 roku, 978-83-7850-587-7, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Sedlaczek Stanisław, Wytyczne metodyki harcerskiej. Prawa przyzwyczajania a harcerstwo, Reprint wydania z 1931 roku, 978-83-7850-597-6, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

dr. Kazimierz Lutosławski , Czuwaj!. Sześć gawęd obozowych o typie skautowym, Reprint wydania z 1917 roku, 978-83-7850-740-6, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Mojmir Dr. Herman, Skauting i wytyczne kierunki pracy narodowo – wychowawczej, Reprint wydania z 1916 roku, 978-83-7850-672-0, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Kapiszewska Maria, Księga harców, Reprint wydania z 1936 roku, 978-83-7850-743-7, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

dr. Kazimierz Lutosławski , Letniska młodzieży szkolnej. Podręcznik dla kierowników (zeszyt I), Reprint wydania z 1915 roku, 978-83-7850-827-4, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Hoppe Jan, Zastep i zastępowy, Reprint wydania z 1921 roku, 978-83-7850-673-7, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Sedlaczek Stanisław, Obóz harcerski, Reprint wydania z 1927 roku, 978-83-7850-591-4, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Sedlaczek Stanisław, Harcerstwo, Reprint wydania z 1922 roku, 978-83-7850-588-4, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Sedlaczek Stanisław, Szkoła harcerza, Reprint wydania z 1923 roku, 978-83-7850-594-5, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Jezierski Edmund, Z życia obozowego skautów, Reprint wydania z 19136 roku, 978-83-7850-871-7, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Płażewski Ignacy, Czoło harcerskiej kolumny, Reprint wydania z 1935 roku, 978-83-7850-843-4, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Kawalec Tadeusz, Z bojów Harcerskiego Baonu Wilna i kresów wschodnich, Reprint wydania z 1921 roku, 978-83-7850-816-8, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Nałęcz-Rychłowski Kazimierz, Moje przygody i przeżycia, Reprint wydania z 1937 roku, 978-83-7850-928-8, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Ryszkowski Eugeniusz, Harcerstwo w obozach, Reprint wydania z 1928 roku, 978-83-7850-662-1, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Kazimierz Jelski, Zawody w drużynie, Reprint wydania z 19346 roku, 978-83-7850-872-4, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Chętnik Adam, Harcerstwo w Junactwie, Reprint wydania z 1915 roku, 978-83-7850-929-5, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Wasilewski Zygmunt, Orientacja wewnętrzna. Luźne kartki. Dziesięcioro wskazań, Reprint wydania z 1916 i 1925 roku, 978-83-7850-606-5, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Sedlaczek Stanisław, Sprawności skautowe, Reprint wydania z 1918 roku, 978-83-7850-746-8, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Dobiecki Józef, Wskazówki dla nowopowstających drużyn harcerskich, Reprint wydania z 1921 roku, 978-83-7850-783-3, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Ordża-Dawid Aleksander, Pamiętnik wojenny harcerza 1918-1920, Reprint wydania z 1934 roku, 978-83-7850-678-2, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Chrzanowski Bernard, Z ojczyzny, Reprint wydania z 1925 roku, 978-83-7850-875-5, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Rossman Jan, Szkoła za lasem, Reprint wydania z 1946 roku, 978-83-7850-566-2, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Sedlaczek Stanisław, Kalendarz harcerski, Reprint wydania z 1924 roku, 978-83-7850-675-1, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Jubileuszowy zlot Związku Harcerstwa Polskiego w Spale 10-25 VII 1935, Reprint wydania z 1935 roku, 978-83-7850-930-1, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Sedlaczek Stanisław, System zastępowy, Reprint wydania z 1922 roku, 978-83-7850-593-8, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Mojmir Dr. Herman, Ćwiczenia i zabawy skautowe, Reprint wydania z 1912 roku, 978-83-7850-600-3, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Gibess Stanisław, Poznaj przyrodę. 11 gawęd zastępowych, Reprint wydania z 1929 roku, 978-83-7850-859-5, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Kuszelewska Stanisława, O skautingu polskim, Reprint wydania z 1916 roku, 978-83-7850-857-1, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Grodecka Ewa, Pierwsze ćwierczwiecze harcerstwa żeńskiego. Materiały do historii. Cz. I, Reprint wydania z 1937 roku, 978-83-7850-747-5, Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Świrtun-Rymkiewicz , KazimierzGawędy przyrodnicze, Reprint wydania z 1922 roku, 978-83-7850-972-1, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Żukowski Otto Mieczysław, Czuwaj! Pieśni harcerskie, Reprint wydania z 1938 roku, 978-83-8095-004-7, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Grodecka Ewa, Pierwsze ćwierczwiecze harcerstwa żeńskiego. Materiały do historii. Cz. III, Reprint wydania z 1938 roku, 978-83-8095-040-5, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Sedlaczek Stanisław, Przeglądy i pokazy harcerskie, Reprint wydania z 1931 roku, 978-83-7850-879-3, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Sedlaczek Stanisław,  Sawicki WitoldPrawo harcerskie, Reprint wydania z 1939 roku, 978-83-7850-899-1, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Günsberg Leopold Stanisław, Książka o Wielkim Wodzu, Reprint wydania z 1936 roku, 978-83-7850-936-3, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Chełmecki Tadeusz, Wspomnienie Rarańczy, Reprint wydania z 1933 roku, 978-83-7850-830-4, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Zwolakowska Jadwiga, Nasze pieśni, Reprint wydania z 1934 roku, 978-83-7850-993-6, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Zawada Jan, Jak prowadzić pracę skautową , Reprint wydania z 1913  roku, 978-7850-862-5, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Strażnica Harcerska, O chrześcijański i polski charakter harcerstwa, Reprint wydania z 1935 roku, 978-83-7850-935-6, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Grodecka Ewa, Pierwsze ćwierczwiecze harcerstwa żeńskiego. Materiały do historii. Cz. II, Reprint wydania z 1938 roku, 978-83-8095-039-9, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Sedlaczek Stanisław, Rocznik harcerski, Reprint wydania z 1928 roku, 978-83-8095-062-7, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Korpała Józef, Ideowość dzisiejszej młodzieży akademickiej a starsze harcerstwo, Reprint wydania z 1927 roku, 978-83-7850-573-0, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Pawełek AlojzyGawędy instruktorskie. Zbiór tematów przeznaczonych dla starszej młodzieży harcerskiej i kierowników, Reprint wydania z 1920 roku, 978-83-7850-749-9, Kraków 2016 , Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Sosnowski Józef, O wychowaniu w ogóle i wychowaniu harcerskim, Reprint wydania z 1946 roku, 978-83-8095-037-5, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Wydawnictwo Głównej Kwatery Harcerek ZHP, Kształcenie starszyzny harcerek, Reprint wydania z 1936 roku, 978-83-7850-574-7, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Kuta Stefan, Rozważania harcerskie w dziesięciu gawędach, Reprint wydania z 1920 roku, 978-83-7850-665-2, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Zawada Jan, Czuj Duch!. Szesnście gawęd obozowych o idei skautingu, Reprint wydania z 1913 roku, 978-83-8095-010-8, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Tworkowska Janina, Równajmy krok. O współpracy z Ruchem Harcerskim Nauczycielstwa i Rodziców, Reprint wydania z 1931 roku, 978-83-7850-878-6, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Żebrowski Kaziemierz, Terenoznawstwo, Reprint wydania z 1916 roku, 978-83-8095-073-3, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

dr. Kazimierz Lutosławski, Letniska młodzieży szkolnej. Podręcznik dla kierowników (zeszytY I-V), Reprint wydania z 1915-1920 roku, 978-83-7850-826-7, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

II Kijowska Żeńska Drużyna Skautowa, Czuwaj!. Śpiewnik, Reprint wydania z 1917 roku, 978-83-8095-009-2, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Tworkowska Janina, Nasze gry i ćwiczenia. , Reprint wydania z 1936 roku, 978-83-7850-877-9, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Sosnowski Józef, Polska w wychowaniu harcerskiem, Reprint wydania z 1934 roku, 978-83-7850-952-3, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Szumski Stanisław, Pod znakiem harcerskim, Reprint wydania z 1935 roku, 978-83-7850-876-2, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Sedlaczek Stanisław, Gawędy o prawie harcerskiem. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy, Reprint wydania z 1929 roku, 978-83-8095-106-8, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Sedlaczek Stanisław, Gawędy o prawie harcerskiem. Harcerz służy Bogu, Reprint wydania z 1929 roku, 978-83-8095-105-1, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Maresz Tadeusz, Wskazówki higjeniczne dla wycieczek, Reprint wydania z 1929 roku, 978-83-8095-090-0, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Zdanowicz-Rossman Danuta, Pamiętnik,  Niemcy 1945 rok, Reprint wydania z 1945 roku, 978-83-8095-120-4, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Godecki Tomasz, Dzień polskiego skauta w pieśni, Reprint wydania z 1917 roku, 978-83-8095-014-6, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Arct-Golczewska Maria, Podręcznik skauta. Książka dla młodych harcerzy, Reprint wydania z 19146 roku, 978-83-8095-206-5, Kraków 2017, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Grodecka Ewa, Nasze prawo,  przyrzeczenie i pozdrowienie, Reprint wydania z 1937 roku, 978-83-8095-223-2, Kraków 2017, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Kawalec Romuald, Polowanie, Reprint wydania z 1919 roku, 978-83-8095-227-0, Kraków 2017, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Majchrowicz Franciszek, Ze zlotu skautów w Anglii, Reprint wydania z 1913 roku, 978-83-8095-220-1, Kraków 2017, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Kawalec Romuald, Szlakiem tułaczych zastępów, Reprint wydania z 1921 roku, 978-83-8095-226-3, Kraków 2017, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Kawalec Romuald, Przedarcie sie harcerza do oblężonego Lwowa, Reprint wydania z 1919 roku, 978-83-8095-229-4, Kraków2017, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

Śliwiński Walerian, Jeremi, Młodzik (zakres wiadomości wymaganych na stopień młodzika), Reprint wydania z 1936 roku, 978-83-8095-199-0, Kraków 2017, Oficyna Wydawnicza “Impuls”;

 

Stan na maj 2017, opracowanie Katarzyna Marszałek