<body> <p>Strona stosuje ramki, ale przeglądarka ich nie obsługuje.</p> </body>