13/01/2017

Encyklopedia Harcerstwa

Harcerski Instytut Badawczy ZHP jest partnerem Muzeum Harcerstwa przy realizacji projektu „Encyklopedii Harcerstwa”

Cele projektu

Głównym celem badań jest ujawnienie, opisanie oraz encyklopedyczne usystematyzowanie stosunkowo obiektywnych informacji dotyczących początków powstania, działalności oraz ewolucji ruchu harcerskiego w różnych okresach działalności państwa polskiego. W wyniku prowadzonych badań opracowana zostanie w wersji elektronicznej (w tym na urządzenia mobilne) oraz książkowej „Encyklopedia harcerstwa” zawierająca w układzie alfabetycznym zbiór informacji o ponad 100 letniej działalności ruchu harcerskiego, który zajmuje szczególne miejsce w kształtowaniu się i upowszechnianiu tradycji narodowej i dziedzictwa kulturowego Państwa Polskiego.

Rada naukowa

prof. dr hab. Andrzej Jaczewski (harcmistrz)  Wyższa Szkoła Humanistyczna w Płocku
dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz (podharcmistrz) Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Historii
prof. dr hab. Stanisław Juszczyk Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Pedagogiki i Psychologii; Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów
prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz (harcmistrz) Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny; Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
prof. dr hab. Wojciech Katner (harcmistrz)  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji
prof. dr hab. Roman Loth (harcmistrz) Towarzystwo Naukowe Warszawskie; Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury
prof. dr hab. Jan Malicki (harcmistrz) Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny; Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Biblioteka Śląska
prof. dr hab. Adam Massalski dr h.c.przewodniczący Rady naukowej (harcmistrz) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Humanistyczny; Instytut Historii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk (harcmistrz)  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny
prof. dr hab. Bogusław Śliwerski dr h.c. (harcmistrz) Uniwersytet Łódzki Katedra Teorii Wychowania, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; Wydział Nauk Pedagogicznych; Instytut Pedagogiki, Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk,
prof. dr hab. inż. Wojciech Zbigniew Wolski dr h.c. (harcmistrz) Prezes GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. od 1992

 

Wykonawcy

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Harcerski Instytut Badawczy, Muzeum Harcerstwa

 

dr Tomasz Huk (harcmistrz) – kierownik naukowy Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Harcerski Instytut Badawczy
Katarzyna Traczyk (harcmistrz) – kierownik organizacyjny Muzeum Harcerstwa
dr Agnieszka Eliza Baranowska-Morek (harcmistrz) – koordynator Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
dr Wanda Czarnota (harcmistrz) – koordynator Muzeum Harcerstwa
dr Marek Jedynak (harcmistrz) – koordynator Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Krakowie Delegatura w Kielcach
dr Katarzyna Marszałek (harcmistrz) – koordynator Uniwersytet Kazimierza Wielkiego; Wydział Pedagogiki i Psychologii; Instytut Pedagogiki, Harcerski Instytut Badawczy
dr Julia Tazbir (harcmistrz) – koordynator Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Weszpiński (harcmistrz) – koordynator Muzeum Warszawy
dr Urszula Pulińska (harcmistrz) – koordynator Uniwersytet Warmińsko Mazurski Katedra Dydaktyki i Historii Wychowania
mgr Anna Radziejowska-Hilchen (harcmistrz) – koordynator Muzeum Harcerstwa

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na: www.eh.us.edu.pl