Wartości liderów harcerskich

Przedstawiany projekt badawczy miał charakter eksploracyjny i dotyczył poszukiwania różnic w systemie wartości i motywacji, które zidentyfikować można w grupach liderów skautowych (drużynowych) w Europie. Jego celem było określenie, na ile wartości i motywacje tych liderów różnią się od wartości i motywacji osób nie będących członkami organizacji skautowych – zarówno globalnie w Europie jak i w poszczególnych krajach uczestniczących w projekcie. Projekt był realizowany równolegle w następujących krajach europejskich: Belgii, Czechach, Grecji, … Czytaj dalej Wartości liderów harcerskich