27/04/2016

O HIB

Tu zobaczysz krótką animację o naszej działalności :

Animacja HIB

Zanim Harcerski Instytut Badawczy ZHP przybrał formę, w jakiej prezentowany jest obecnie musiało zdarzyć się bardzo wiele.

Z początkiem lat 90 w ZHP powstał Wydział Badań i Analiz, którego zadaniem było m.in zbieranie informacji dotyczących stanu liczebnościowego poszczególnych chorągwi ZHP oraz trzymanie ręki na pulsie, dzięki sprawdzaniu czy działania Głównej Kwatery ZHP są tym, czego oczekują od ZHP młodzi ludzie. Przez ponad 10 lat Wydział Badań i Analiz prowadził badania ilościowe i jakościowe, dzięki czemu mógł spojrzeć na sprawy Związku z różnej perspektywy.

W roku 2009 roku Wydział Badań i Analiz, po kilku latach przerwy, został ponownie powołany do działania, jednakże w latach 2011-2013 Wydział przestał aktywnie działać.

W roku 2014 po 38. Zjeździe ZHP Główna Kwatera ZHP podjęła próbę reaktywowania tej jednostki. Na początku powstał Zespół badań i analiz w ramach struktury Wydziału Organizacyjnego GK ZHP. Na czele zespołu stanął wieloletni instruktor WBiA phm. Piotr Kołodziejczyk z Chorągwi Stołecznej ZHP. Przeprowadzono rekrutację oraz zorganizowano spotkanie instruktorów Zespołu. Zespół rozpoczął swoją działalność od stworzenia Panelu Badawczego ZHP w kwietniu 2014 roku.

Sukcesywnie rozpoczęto prowadzenie kolejnych badań mających na celu badanie opinii harcerzy na ważne dla nich oraz dla Związku Harcerstwa Polskiego tematy. Obecnie w Panelu Badawczym ZHP jest zapisanych ponad 3000 respondentów, którzy odpowiadając na różne pytania dostarczają wiedzy o naszej organizacji.

W roku 2015 zostaliśmy oficjalnie powołani jako Harcerski Instytut Badawczy, który w całym swoim działaniu stara się odpowiedzieć na podstawowe pytanie „Jaki jest Związek Harcerstwa Polskiego?”. Kierowniczką HIB w latach 2015-2019 była hm. Justyna Sikorska. Od września 2019 funkcję tą pełni hm. Katarzyna Marszałek

 

Zadania Harcerskiego Instytutu Badawczego ZHP:

  • prowadzenie badań z zakresu wiedzy o ZHP, inicjowanych samodzielnie i w odpowiedzi na zapotrzebowanie władz ZHP,
  • inicjowanie i prowadzenie naukowych programów badawczych,
  • inicjowanie forów wymiany myśli teoretycznej, doświadczeń i wyników badań (konferencje, seminaria, publikacje) wewnątrz i poza ZHP,
  • wspieranie i kontrola projektów badawczych realizowanych z udziałem członków ZHP (wraz z udzielaniem zgody na takie badania),
  • organizacja szkoleń dotyczących prowadzenia prac badawczych i interpretacji ich wyników,
  • gromadzenie opracowań, informacji, wyników badań obejmujących swym zakresem zagadnienia, które  mieszczą się w obszarze działalności statutowej Związku,
  •   administrowanie Panelem Badawczym ZHP.