24/08/2020

Badania we współpracy z innymi jednostkami / instytucjami

2/2020 – Badanie HSR (2019)

Badanie Harcerska Szkoła Ratownictwa i specjalność ratownicza w Związku Harcerstwa Polskiego zostało przeprowadzane w lutym 2019 roku.

0 komentarzy

Wychowanie w ZHP

Zbiór opracowań powstałych w wyniku prac Zespołu ds. wychowania w ZHP, w tym ilościowych i jakościowych badań dokumentów wewnętrznych ZHP oraz opracowań z zakresu pedagogiki, psychologii i historii. Poniżej wymienione teksty powstały pomiędzy wrześniem 2016 roku a wrześniem 2017 roku.

0 komentarzy

5/2017 – Wyniki ankiety Zespołu ds. Strategii ZHP

Harcerski Instytut Badawczy ZHP współpracuje z zespołem pracującym nad nową Strategią ZHP na lata 2018-2025. Komunikat 5/2017 – Wyniki ankiety strategicznej

0 komentarzy

Raport z ewaluacji postępów wdrażania i realizowania Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017

Harcerski Instytut Badawczy ZHP współpracuje z zespołem zajmującym się ewaluacją Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017. Raport z ewaluacji postępów wdrażania i realizowania Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017

0 komentarzy