Raport z badania osób, które kiedyś były harcerzami nt. dlaczego odeszli z ZHP

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym przez nas raportem z rekordowego badania, gdzie uzyskaliśmy najwięcej odpowiedzi. Chcieliśmy dowiedzieć się dlaczego ludzie odeszli ze Związku Harcerstwa Polskiego, jakie były ich powody i co nimi kierowało.

Raport znajdziecie tu: Dlaczego odchodzą.pdf