24/08/2020

Badania jednorazowe

Tabele z wynikami badania związanego z żywieniem podczas Harcerskich Akcji Letnich

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami w formie tabelarycznej z badania o żywieniu dostępnym dla harcerzy i harcerek podczas Harcerskich Akcji Letnich. Tabele

0 komentarzy

Raport z badania opinii rodziców harcerzy

Już dla Was dostępny jest nowy raport związany z badaniem opinii rodziców harcerzy. I tu nie chcemy mylić, badaliśmy osoby dorosłe, która są rodzicami dzieci uczestniczących w zbiórkach harcerskich. Raport znajdziesz: tutaj

0 komentarzy

Badanie o kadrze +35

Po wielu tygodniach pracy oddajemy Wam gotowy raport wynikający z przeprowadzonego przez nas badania dotyczącego miejsca kadry +35 w strukturze Związku Harcerstwa Polskiego. Raport znajdziesz: tutaj

0 komentarzy

Badanie wizerunku harcerstwa przez rodziców

Zapraszamy do zapoznania się z raportem napisanym przez naszych członków z badania przeprowadzonego przez firmę KANTAR. Badanie dotyczyło wizerunku harcerstwa i jego odbioru przez rodziców. Ankieta przeprowadzona została w roku 2020. Raport znajdziesz: tutaj

0 komentarzy

4/2020 – Metoda harcerska w praktyce

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszego badania odnośnie metody harcerskiej w praktyce, które zostało przeprowadzone na Zlocie ZHP w Gdańsku w 2018 roku. Komunikat 4/2020 – Metoda harcerska w praktyce

0 komentarzy

3/2020 – Służba a Wolontariat (2019)

Służba a Wolontariat Serdecznie zapraszamy do przeczytania raportu, dotyczącego badania „Służba a wolontariat”. Było ono prowadzone na przełomie kwietnia i maja 2019 roku. Biorący w nim udział respondenci, opisali swoje aktywności z zakresu służby i wolontariatu, wskazali co według nich jest służbą, a co wolontariatem, a także odpowiedzieli na pytania związane z ujmowaniem swojej działalności w wolontariacie w CV.

0 komentarzy

1/2020 – Koedukacja (2019)

Koedukacja Badanie przeprowadzono w 2019 roku z myślą o konferencji instruktorskiej „Kobieta-Skautka-Harcerka”. Jego celem było przyjrzenie się różnym aspektom funkcjonowania koedukacji w ZHP.

0 komentarzy

Motywacja drużynowych (2019)

Motywacja drużynowych Badanie Forsycja – badanie motywacji drużynowego, które odbyło się od 14.05.2019 do 30.05.2019 r. Złożone było z 2 części.

0 komentarzy

1/2019 – Aktywność społeczna harcerzy (2018)

Zaangażowanie społeczne harcerzy Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszego badania odnośnie zaangażowania społecznego harcerzy, które zostało przeprowadzone w lutym 2018 r.

0 komentarzy