Harcerski Instytut badawczy zhp

Jaki jest ZHP?

Najciekawsze wyniki
Panel Badawczy ZHP dostarcza nam informacji, jaki jest ZHP
  • w inne organizacje poza ZHP

  • wynik z 2017 r.

  • wynik z 2016 r.

  • motywacja do bycia drużynowym

Kadra hib ZHP

HIB ZHP tworzą instruktorzy ZHP, specjaliści i ludzie z pasją

hm. Justyna Sikorska

Kierownik
– specjalistka ds. zarządzania i marketingu
– Członkini Głównej Kwatery ZHP, szefowa Biura Głównej Kwatery ZHP (odpowiada za Wydział Organizacyjny, Zespół ewaluacji Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017, system Ewidencja ZHP, HIB ZHP oraz wdrożenie Office365 w ZHP)

phm. Piotr Kołodziejczyk

Zastępca kierownika
– Socjolog, analityk, informatyk
– Miłośnik i propagator badań panelowych w ZHP, szerokich dyskusji związkowych i decyzji opartych na solidnych danych.

phm. Urszula Warchocka

Zastępca kierownika
– Tester oprogramowania
– Instruktorka Głównej Kwatery pełniąca funkcję zastępcy kierownika Harcerskiego Instytutu Badawczego ds. organizacyjnych

dr hm. Katarzyna Marszałek

Instruktorka HIB
– Nauczyciel akademicki, pedagog, pracownik socjalny, mediator, trener
– Pełni liczne funkcje na szczeblu hufca i chorągwi

dr hm. Tomasz Huk

Instruktor HIB
– Doktor nauk humanistycznych (prowadzi badania pedagogiczne i zajęcia dla studentów z wykorzystania mediów w edukacji)
– instruktor Hufca Katowice

pwd. Paulina Król

Instruktorka HIB
– Studentka drugiego roku studiów II stopnia, kierunek Analityka Gospodarcza
– Księgowa Hufca Ziemi Gliwickiej

Monika Berkowska

Instruktorka HIB
– wolontariusz wspierający ZHP, na wielu polach działania, z perspektywy rodzica

pwd. Katarzyna Mikołajczyk

Instruktorka HIB
– Informatyk
– Przyboczna 32 UDH „Bez odbioru” im. wachmistrza Stanisława Konstantego Króla

phm. Maciej Lipiński

Instruktor HIB
– Student fizjoterapii
– Instruktor w zespole programowym Chorągwi Gdańskiej

phm. Marta Rybak

Instruktorka HIB
– studentka V roku Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim
– Członkini Szczepu 197 WDHiGZ „Empireum”

Phm. Aleksandra Kozubska

Instruktorka HIB
– z wykształcenia psycholog – instruktorka Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Stołecznej „Iluminacja” – miłośniczka kotów, ornitologii i Tatr

phm. Dagmara Kowaliczek

Instruktorka HIB

hm. Dominika Moskal

Instruktorka HIB

phm. Helena Kolman

Instruktorka HIB

phm. Joanna Kulisiak-Kaźmierczak

Instruktorka HIB

phm. Seweryn Kowalski

Instruktor HIB

Mateusz Ustyjańczuk

Instruktor HIB

phm. Monika Grądecka

Instruktorka HIB

Jan Nowicki

Instruktor HIB

pwd. Jakub Żukower

Instruktor HIB

phm. Maciej Szmit

Aktualności

Bądź w kontakcie