24/08/2020

Badania tematyczne

Analiza statystyczna dotycząca odpisów 1,5 % podatku dochodowego na Związek Harcerstwa Polskiego

Druhny i Druhowie, W połowie lutego rusza możliwość rozliczania PITów za rok 2023. To inicjujący, ale też szczytowy moment w prowadzeniu kampanii pozyskiwania 1,5%. W małym zespole roboczym opracowaliśmy zestawienie statystyczne dotyczące pozyskiwania przychodów z tego źródła w skali całego ZHP oraz z podziałem na chorągwie. Nie analizowaliśmy jakości prowadzonych kampanii – ale wierzymy, że te dane pomogą Wam w projektowaniu Waszych kampanii w tym i przyszłym roku. Jeśli będziecie chcieli szczegółowych wyliczeń Read more about Analiza statystyczna dotycząca odpisów 1,5 % podatku dochodowego na Związek Harcerstwa Polskiego[…]

0 komentarzy

Harcerska Akcja Letnia (2019)

Badanie HALiZ odbyło się w dniach od 21.10.2019 do 16.11.2019 r.

0 komentarzy

7/2018 – Harcerska Akcja Letnia (2017)

Harcerska Akcja Letnia W 2017 roku przeprowadziliśmy pierwsze badanie, dotyczące Harcerskiej Akcji Letniej. Mamy zamiar badanie powtarzać cyklicznie w celu obserwacji trendów. Poniżej zamieszczamy komunikat z analizą danych.

0 komentarzy

6/2017 – Wartości w Prawie Harcerskim – Harcerz jest oszczędny i ofiarny (2017)

Wartości w Prawie Harcerskim Projekt badawczy dotyczący wartości harcerskich składał się z cyklu badań sondażowych, które miały na celu zbadanie deklaracji i postaw członków ZHP wobec wartości zawartych w Prawie Harcerskim. Drugie z badań dotyczyło wartości zawartych w 6 punkcie Prawa Harcerskiego „Harcerz jest oszczędny i ofiarny” (badanie o nazwie „Czyżyk”).

0 komentarzy

4/2017 – Wartości liderów harcerskich (2017)

Przedstawiany projekt badawczy miał charakter eksploracyjny i dotyczył poszukiwania różnic w systemie wartości i motywacji, które zidentyfikować można w grupach liderów skautowych (drużynowych) w Europie. Jego celem było określenie, na ile wartości i motywacje tych liderów różnią się od wartości i motywacji osób nie będących członkami organizacji skautowych – zarówno globalnie w Europie jak i w poszczególnych krajach uczestniczących w projekcie.

0 komentarzy

3/2017 – Wartości w Prawie Harcerskim – Członkowie ZHP o wierze, religii i miejscu w ZHP osób niewierzących (2017)

Wartości w Prawie Harcerskim Projekt badawczy dotyczący wartości harcerskich składał się z cyklu badań sondażowych, które miały na celu zbadanie deklaracji i postaw członków ZHP wobec wartości zawartych w Prawie Harcerskim. Trzecie badanie obejmowało obszar duchowości i religijności członków ZHP (badanie o nazwie „Drozd”).

0 komentarzy

2/2017 – Wartości w Prawie Harcerskim – Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać (2017)

Wartości w Prawie Harcerskim Projekt badawczy dotyczący wartości harcerskich składał się z cyklu badań sondażowych, które miały na celu zbadanie deklaracji i postaw członków ZHP wobec wartości zawartych w Prawie Harcerskim. Drugie z badań dotyczyło wartości zawartych w 6 punkcie Prawa Harcerskiego „Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać” (badanie o nazwie „Czyżyk”).

0 komentarzy

1/2017 – Wartości w Prawie Harcerskim – 10. punkt Prawa Harcerskiego (2017)

Wartości w Prawie Harcerskim Projekt badawczy dotyczący wartości harcerskich składał się z cyklu badań sondażowych, które miały na celu zbadanie deklaracji i postaw członków ZHP wobec wartości zawartych w Prawie Harcerskim. Pierwsze z cyklu badań sondażowych dotyczyło wartości zawartych w 10 punkcie Prawa Harcerskiego (badanie o nazwie „Czapla”)

0 komentarzy