24/01/2022

’Harce’ -czasopisma o nauce i dydaktyce

Od 6 maja 2019 roku prowadzę prace nad gromadzeniem, przetwarzaniem i upowszechnieniem informacji o miejscu harcerstwa i skautingu w naukach społecznych. W wyniku tych prac powstała grupa dyskusyjna na Facebooku (https://www.facebook.com/groups/1014237642107065/)
a w konsekwencji czasopismo elektroniczne o charakterze informacyjnym zatytułowane „Harce : czasopismo o nauce i dydaktyce”. Czasopismo to w swoim założeniu jest adresowane do naukowców z polskich uczelni oraz instruktorów harcerskich prowadzących badania w ramach Harcerskiego Instytutu Badawczego ZHP.

Zapraszam Państwa do włączenia się w pracę tego wartościowego projektu i przesyłania informacji
z trzech grup tematycznych:
● zaproszenia na konferencje i seminaria naukowe, metodyczne i programowe o harcerstwie
i skautingu;
● relacje z prowadzonych badań (raporty), informacje o opublikowanych monografiach,
artykułach naukowych (opis bibliograficzny, abstrakt, skan okładki) dokumentujące zakończone prace;
● „informacje dla fachowców” czyli materiały przydatne w pracy badawczej, programowej, metodycznej i dydaktycznej (w tym biografie, wspomnienia, odnalezione dokumenty historyczne, ponadto informacje o zakończonych pracach doktorskich i zakończonych procedurach habilitacyjnych).

hm Wojciech Rozwadowski – redaktor