03/09/2017

Strategia ZHP

5/2017 – Wyniki ankiety Zespołu ds. Strategii ZHP

Harcerski Instytut Badawczy ZHP współpracuje z zespołem pracującym nad nową Strategią ZHP na lata 2018-2025. Komunikat 5/2017 – Wyniki ankiety strategicznej

0 komentarzy

Raport z ewaluacji postępów wdrażania i realizowania Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017

Harcerski Instytut Badawczy ZHP współpracuje z zespołem zajmującym się ewaluacją Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017. Raport z ewaluacji postępów wdrażania i realizowania Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017

0 komentarzy