26/08/2020

Harcerstwo i skauting a COVID-19

Zapraszamy na bezpłatną konferencję naukową, online 12 września 2020.

Harcerstwo i skauting a COVID-19. Różnorodność badań i analiz (w tym naukowych), realizowanych przez ZHP, organizacje skautowe, na temat COVID-19, w Polsce i na świecie.

Program
9.30-10.00 zalogowania uczestników
10.00-10.10 rozpoczęcie konferencji, dr hab. hm Tomasz Huk (UŚ, HIB) dr hm Katarzyna Marszałek (UKW, HIB)

CZĘŚĆ I – EDUKACJA I SPOŁECZEŃSTWO W CZASIE PANDEMII 

10.10-10.30 dr hm Grzegorz Całek (UW), Koronaedukacja – perspektywa rodziców i nauczycieli a nowe szanse dla NGOs

10.30-10.50 dr hab. hm T. Huk (UŚ, HIB), Kształcenie zdalne w czasie pandemii COVID-19 w opinii uczniów szkoły podstawowej

10.50-11.00 przerwa, czas na wysyłanie pytań, do prelegentów

11.00-11.30 odpowiedzi na pytania

W tej części zostanie również udostępniony poster mgr hm Rafała Openkowskiego (HIB, UMK), mgr Jakub Michalik (UMK), Życie w czasach zarazy. Epidemie na ziemiach polskich od średniowiecza do współczesności

CZĘŚĆ II – ORGANIZACJE HARCERSKIE I SKAUTOWE W CZASIE PANDEMII

11.30-11.40 dr hm K. Marszałek (UKW, HIB), wprowadzenie w tematykę

11.40-12.20 działania i badania COVID-19 realizowane przez WOSM i WAGGGS

12.20-12.30 dyskusja

12.30-12.40 przerwa

12.40-13.00 hm. Anna Nowosad (Naczelniczka ZHP), Działania ZHP w czasie pandemii COVID-19

13.00-13.10  hm. Justyna Sikorska (Z-ca Naczelniczki ZHP), HIB

13.10-13.20 dr hab. Seweryn Kowalski (UŚ, HIB), tworzenie badań HIB na temat COVID-19

13.20-13.40 dr hab. Tomasz Huk, (UŚ, HIB), wyniki ankiety wśród harcerek i harcerzy ZHP

13.20-13.40  dr hab. Seweryn Kowalski (UŚ, HIB), mgr Lucyna Iwanow (WUM, HIB), wyniki ankiety wśród instruktorek i instruktorów ZHP

13.40-14.00 dyskusja

14.00 podsumowanie konferencji

Organizatorzy

Harcerski Instytut Badawczy Związku Harcerstwa Polskiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych

KOMITET PROGRAMOWY 

Dr Grzegorz Całek (UW)

Mgr inż. Monika Grądecka

Dr hab. Przemysław Paweł Grzybowski (UKW)

Dr hab. Tomasz Huk (UŚ, HIB)

Mgr Lucyna Iwanow (WUM, HIB),

Prof. dr hab. Roman Leppert (UKW)

Dr Katarzyna Marszałek  (UKW, HIB)

Dr inż. Maciej Szmit (UŁ)

KOMITET ORGANIZACYJNY

mgr Lucyna Iwanow (WUM, HIB)

mgr inż. phm Helena Kolman (HIB)

dr Katarzyna Marszałek (UKW, HIB)

mgr inż. hm Dagmara Kowaliczek-Barabasz (HIB)

mgr hm Rafał Openkowski (UMK, HIB)

mgr hm Magda Pabin-Majchrzak (HIB)

Mateusz Ustyjańczuk (HIB)

mgr phm Urszula Warchlocka (HIB)

Link do wydarzenie na FB