Analiza statystyczna dotycząca odpisów 1,5 % podatku dochodowego na Związek Harcerstwa Polskiego

Druhny i Druhowie,

W połowie lutego rusza możliwość rozliczania PITów za rok 2023. To inicjujący, ale też szczytowy moment w prowadzeniu kampanii pozyskiwania 1,5%. W małym zespole roboczym opracowaliśmy zestawienie statystyczne dotyczące pozyskiwania przychodów z tego źródła w skali całego ZHP oraz z podziałem na chorągwie. Nie analizowaliśmy jakości prowadzonych kampanii – ale wierzymy, że te dane pomogą Wam w projektowaniu Waszych kampanii w tym i przyszłym roku.

Jeśli będziecie chcieli szczegółowych wyliczeń oraz tabel w oparciu o które sporządzono zestawienie, prosimy o kontakt.

Poniżej znajdziecie link do raportu:

Raport

Z harcerskim pozdrowieniem,

Zespół projektowy 🙂