4/2017 – Wartości liderów harcerskich (2017)

Przedstawiany projekt badawczy miał charakter eksploracyjny i dotyczył poszukiwania różnic w systemie wartości i motywacji, które zidentyfikować można w grupach liderów skautowych (drużynowych) w Europie. Jego celem było określenie, na ile wartości i motywacje tych liderów różnią się od wartości i motywacji osób nie będących członkami organizacji skautowych – zarówno globalnie w Europie jak i w poszczególnych krajach uczestniczących w projekcie.

Projekt był realizowany równolegle w następujących krajach europejskich: Belgii, Czechach, Grecji, Hiszpanii, Polsce i Słowenii.
Komunikat nr 4/2017 – Wartości i motywacje liderów skautowych w Polsce oraz wybranych krajach Europy część 1

Komunikat nr 4a/2017 – Wartości i motywacje liderów skautowych w Polsce oraz wybranych krajach Europy część 2