Badanie wizerunku harcerstwa przez rodziców

Zapraszamy do zapoznania się z raportem napisanym przez naszych członków z badania przeprowadzonego przez firmę KANTAR. Badanie dotyczyło wizerunku harcerstwa i jego odbioru przez rodziców. Ankieta przeprowadzona została w roku 2020.

Raport znajdziesz: tutaj