1/2020 – Koedukacja (2019)

Koedukacja

Badanie przeprowadzono w 2019 roku z myślą o konferencji instruktorskiej „Kobieta-Skautka-Harcerka”. Jego celem było przyjrzenie się różnym aspektom funkcjonowania koedukacji w ZHP.

Komunikat opracowany przez: dh Monika Berkowska, phm. Monika Grądecka, phm. Piotr Kołodziejczyk,  hm. Magda Pabin-Majchrzak i hm. Katarzyna Marszałek

Konsultacje merytoryczne, komentarze i wsparcie: dr hab. Przemysław Paweł Grzybowski, phm. Aleksandra Kozubska, hm Ewa Lachiewicz-Walińska, phm. Marta Rybak, hm. Wojciech Śliwerski i zespół HIB

Kwestionariusz ankiety (stanowiący załącznik do komunikatu) opracowany przez zespół w składzie: dh Monika Berkowska, phm. Monika Grądecka, hm. Magda Pabin-Majchrzak, hm. Katarzyna Marszałek i phm. Katarzyna Wesołowska-Górniak

Wsparcie techniczne i realizacja badania: phm.  Piotr Kołodziejczyk, phm. Paulina Król i hm. Dominika Moskal

Dane tabelaryczne: phm.  Piotr Kołodziejczyk

Badanie przeprowadzono w dniach 20 maja – 11 czerwca 2019 oraz 26 czerwca – 15 lipca 2019
Dane statystyczne stan na czerwiec 2019

Raport Koedukacja

Raport załącznik 1

Raport załącznik 2