Wychowanie w ZHP

Zbiór opracowań powstałych w wyniku prac Zespołu ds. wychowania w ZHP, w tym ilościowych i jakościowych badań dokumentów wewnętrznych ZHP oraz opracowań z zakresu pedagogiki, psychologii i historii. Poniżej wymienione teksty powstały pomiędzy wrześniem 2016 roku a wrześniem 2017 roku.
Materiały Zespołu ds. wychowania w ZHP (materiał jest w formacie ZHP i zawiera 17 plików)

List przewodni

Podstawowa siatka pojęć z zakresu wychowania

Podstawowa siatka pojęć z zakresu wychowania – załącznik

Wpływ przynależności do ZHP na kształt istoty społecznej

Obszary rozwoju człowieka oraz rozwój psychofizyczny w podziale na metodyki

HSW a inne metody (szkoły) wychowania

Najnowsze osiągnięcia pedagogiki

Jak oprzeć planowanie pracy o potrzeby wychowanków oraz połączyć indywidualność z pracą w grupie

Zbilansowanie celów wychowawczych ZHP – komunikat z badania

Zbilansowanie celów wychowawczych ZHP – załącznik 1

Zbilansowanie celów wychowawczych ZHP – załącznik 2

Program ZHP

PiPH – językiem psychologii

Katalog postaw ZHP – komunikat z badania

Katalog pożądanych postaw – propozycja opracowania

HSW – zmiany na przestrzeni czasu

Proces rewizji metody skautowej