HIB ZHP na V Zlocie Kadry

W dniu 19 sierpnia br. instruktorzy HIB ZHP poprowadzili na V Zlocie Kadry ZHP debatę „Suwmiarką w harcerskie mrowisko”.

Debata dotyczyła stosowania metody harcerskiej, wartości zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, wartości i motywacji harcerskich liderów. W trakcie debaty odbyła się bardzo ciekawa dyskusja instruktorska dotycząca powyższych zagadnień. Debata odbyła się na dzień przed konferencją strategiczną podczas której instruktorzy ZHP rozmawiali o przyszłości naszej organizacji. Debata zorganizowana przez HIB ZHP była niejako wprowadzeniem przed konferencją.

W trakcie debaty zostały zaprezentowane najnowsze wyniki z badania drużynowego 2017.