13/01/2017

ZHP w liczbach

Związek Harcerstwa Polskiego to jedna z największych organizacji pozarządowych w Polsce. Mamy ponad 100 000 członków zrzeszonych w 6000 gromad i drużyn w całej Polsce. Drużyny działają w 365 hufcach, a te są wspierane przez 17 chorągwi. To jednak nie wszystkie ważne liczby, które charakteryzują naszą organizację. Poniżej znajdziecie zestawienia statystyczne, które cyframi opisują ZHP.

Przez kilka lat w ZHP rejestrowaliśmy wzrost liczebny. Na początku roku 2016 (stan na 1.01.2016) odnotowaliśmy wzrost o 7.2%, natomiast na początku roku 2017 (stan na 1.01.2017) wzrost o 5.82%. Zmianę przyniósł rok 2018 (stan na 1.01.2018) kiedy to odnotowaliśmy 2,09% spadek liczebny.
Sytuacja ta może mieć związek ze zmianami jakie zaszły w wysokości
podstawowej składki członkowskiej ZHP. Należy obserwować czy trend spadkowy się utrzyma.

 

Zestawienie ogólne 2014 (stan na 1.01.2014)

Zestawienie ogólne 2015 (stan na 1.01.2015)

Zestawienie ogólne 2016 (stan na 1.01.2016)

Zestawienie ogólne 2017 (stan na 1.01.2017)

Zestawienie ogólne 2018 (stan na 1.01.2018)

Zestawienie ogólne 2019 (stan na 1.01.2019)

Zestawienie ogólne 2020 (stan na 1.01.2020)