14/01/2017

Artykuły i materiały

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami oraz materiałami przygotowanymi przez Instruktorów Harcerskiego Instytutu Badawczego ZHP.

„Tytułem wstępu – o harcerskich badaniach i HIB” – dr hm. Sławomir Postek – „Czuwaj”, czerwiec 2016

„Poszukiwanie współczesnych śladów Zjazdu Łódzkiego 1956 roku – kontekst głównie pedagogiczny” – dr hm. Tomasz Huk – SRH Czuwaj, 2016

„Zgodnie z metodą? Nie za bardzo…” – hm. Justyna Sikorska – „Czuwaj”, styczeń 2017

„Doktoraty i habilitacje z tematyki dotyczącej organizacji harcerskich, w latach 1969-2016 część I” – dr hm. Katarzyna Marszałek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

„Harcerskie kodeksy postępowania moralnego w latach 1918-2017 (obietnica i prawo zucha, przyrzeczenie i prawo harcerza)” – dr hm. Katarzyna Marszałek, HR – internetowe pismo ruchu harcerskiego, kwiecień 2017

Doktoraty i habilitacje z tematyki dotyczącej organizacji harcerskich, w latach 1969-2016 – dr hm. Katarzyna Marszałek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

„Przegląd prac naukowych i popularnonaukowych osób ze stopniem doktora habilitowanego z tematyki dotyczącej organizacji harcerskich, w latach 1969-2016. Część III”, dr hm. Katarzyna Marszałek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

„Mój plecak” na wędrówkę szlakami historii ruchu harcerskiego – dr hm. Katarzyna Marszałek,

Pedagogie stowarzyszeń zwykłych harcerskich i skautowych w świetle ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Raport z badań, dr hm. Katarzyna Marszałek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2019

Gra „Tropami tych co przed nami”

„Dobre słowa druha Wicka a mowa nienawiści. Propozycje działań dla zuchenek i zuchów, harcerek i harcerzy, harcerek i harcerzy starszych, wędrowniczek i wędrowników, instruktorek i instruktorów oraz seniorek i seniorów.”