HIB ZHP na Harvardzie

W dniach 08-11.12.2016 r. zastępca kierownika Instytutu, dr hm. Sławek Postek prowadził sympozjum naukowe w trakcie konferencji na Uniwersytecie Harvarda w Bostonie (USA). Seminarium dotyczyło kierowanego przez Sławka badania wartości i motywacji instruktorów harcerskich i osób niezrzeszonych w: Polsce, Czechach, Słowenii, Belgii, Francji i Hiszpanii, które przeprowadzono w ramach prac Harcerskiego Instytutu Badawczego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W badaniu uczestniczyło prawie 2500 osób, a wyniki informują m.in. o:

– różnicach w świecie wartości pomiędzy różnymi pokoleniami we wszystkich krajach

– wartościach instruktorów harcerskich i na ile zależą one od harcerskiej formacji

– różnicach w motywacji do pracy wolontariackiej u harcerzy i nie-harcerzy (i podpowiedzi jak motywować do pracy w harcerstwie)

– szczęściu wolontariuszy i instruktorów harcerskich i tym, z czego ono wynika (wartości? Osobowość? Inne czynniki?).

Wyniki całego badania ukażą się w serii artykułów naukowych w języku angielskim i polskim oraz zostaną przedstawione na gruncie harcerskim na potrzeby władz oraz w formie webinarium dla zainteresowanych instruktorów.

(na zdjęciu prelegenci sympozjum: Sławek z czekoladą, Urska Mali Kovacic ze słoweńskiej organizacji skautowej (Uniwersytet w Ljubljanie) oraz dr Magdalena Rowicka z Akademii Pedagogiki Specjalnej).