Spotkanie instruktorów Harcerskiego Instytutu Badawczego ZHP w Warszawie

W dniach 27-28 stycznia 2017 roku instruktorki i instruktorzy Harcerskiego Instytutu Badawczego ZHP, pod przewodnictwem hm. Justyny Sikorskiej, rozpoczęli swoje spotkanie w Warszawie.

W ciągu tych dwóch dni:

  • rozmawiali o aktualnie prowadzonych projektach badawczych (wartości liderów harcerskich, system harcerskich wartości, aktywność społeczna harcerzy, Encyklopedia Harcerstwa),
  • szkolili się z zakresu obsługi Panelu Badawczego ZHP,
  • ustalili harmonogram projektów badawczych na rok 2017,
  • rozmawiali o przygotowaniu projektu badawczego skierowanego do rodziców harcerzy w zakresie ich oczekiwań w stosunku do organizacji,
  • przygotowywali się do uczestnictwa w Zlocie Kadry 2017.

Spotkanie rozpoczęło się od burzliwej dyskusji dotyczącej wyników badań nad różnicami w systemie wartości między harcerzami a osobami niezrzeszonymi. Instruktorzy HIB ZHP uznali, że ten temat wymaga szerszej dyskusji wśród kadry ZHP dlatego jednym z tematów było przygotowanie debaty na Zlocie Kadry 2017.