05/07/2018

Konferencje

Ogólnopolska Konferencja Instruktorska

Czy(m) było, jest i będzie wychowanie harcerskie? 

Kiedy?

8.08.2018 roku (środa), godz. 18.30-21.30

10.08.2018 roku (czwartek), godz. 18.30-21.30

11.08.2018 roku (sobota), godz. 15.00-18.00?

 

Gdzie?

podczas Zlotu ZHP Gdańsk 2018 na Wyspie Sobieszewskiej

 

Za ile?

Uczestnicy Zlotu ZHP – bezpłatnie

Członkowie ZHP niebędący uczestnikami Zlotu ZHP – zgodnie z cennikiem dla osób odwiedzających Zlot ZHP 10 zł za 1 dzień (wyżywienie we własnym zakresie – możliwość zakupienia obiadu na terenie Zlotu ZHP)

 

Jak się zgłosić?

Uczestnicy Zlotu ZHP – wstęp wolny dla instruktorów ZHP

Członkowie ZHP niebędący uczestnikami Zlotu ZHP – poprzez formularz zgłoszeniowy https://zhp.eventsair.com/gdansk2018/konferencje/Site/Register

 

Po co?

Konferencja jest propozycją dyskusji, wymiany myśli i poglądów na temat istoty harcerskiego wychowania w perspektywie czasu. Jak było? Jak jest? Jak będzie?

W gronie instruktorów, naukowców zajmujących się wychowaniem, specjalistów z zakresu wychowania, praktyków wychowania, pragniemy odpowiedzieć na pytania: Czym było i czym dzisiaj  jest harcerskie wychowanie? Jak powinna być realizowana idea harcerskiego wychowania w XXI wieku?

Ponieważ głos każdego instruktora jest dla nas bardzo ważny chcemy zachęcić wszystkich do aktywnego udziału w konferencji poprzez udział w dyskusji.

Każdą z konferencji otworzy hm. Justyna Sikorska – Zastępczyni Naczelniczki ZHP, Szefowa Harcerskiego Instytutu Badawczego. Konferencje będzie moderował dr Tomasz Huk–hm., adiunkt Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Harcerskiego Instytutu Badawczego. W pierwszym dniu konferencji panel będzie prowadziła dr Katarzyna Marszałek-hm., adiunkt Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członkini Harcerskiego Instytutu Badawczego. W czwartek głównym panelistą będzie dr Sławomir Postek, adiunkt w Zakładzie Psychologii Wychowania i Rozwoju Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Zastępca Szefowej Harcerskiego Instytutu Badawczego. Trzeciego dnia, w sobotę panel będzie prowadziła dr Lucyna Czechowska-hm., adiunkt Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zastępczyni Naczelniczki ZHP, członkini Harcerskiego Instytutu Badawczego.

 

Konferencja 8.08.2018r. środa, godzina 18.30-21.30, liczba osób 60, zajęcia biletowane

„Jak było?

 

Główni uczestnicy panelu:

dr Katarzyna Marszałek-hm. (prowadząca panel)

prof. UAM dr hab. Edyta Głowacka-Sobiech (gość specjalny)

dr Marian Miszczuk-hm. (gość specjalny)

hm. Piotr Niwiński (gość specjalny)

 

CZĘŚĆ I

„(Nie)znane początki”

 

hm. Piotr Niwiński: Jaki jest fenomen skautingu dla chłopców? Czy jest on nadal aktualny?

dr hab. prof. UAM Edyta Głowacka-Sobiech:  Andrzej i Olga Drahanowska- Małkowska- znani czy nieznani?

 

 

CZĘŚĆ II

W jakich okolicznościach zrodziło się harcerstwo dziewcząt? Jakie różnice wyłoniły się między harcerstwem dziewcząt i chłopców na przestrzeni 100 lat ZHP?

 

dr Marian Miszczuk: Czy występują, a jeśli tak to, jakie są różnice w polskiej literaturze skautowej i harcerskiej do 1949 r skautowej dla dziewcząt i dla chłopców?

dr Katarzyna Marszałek:  Harcerki w niepamięci?

 

 

CZĘŚĆ III

Wielość czy jedność?

dr hab. prof. UAM Edyta Głowacka-Sobiech:  Czy po PRLu zostało coś dobrego w ZHP? Jeśli tak to co wartościowego pozostało po okresie działalności ZHP w PRLu?

Piotr Niwiński: Powstawanie wielu organizacji harcerskich po okresie PRLu, powrót do normalności.

dr Marian Miszczuk:  Harcerska polska emigracja lat 80 i 90.

 

 

Konferencja 9.08.2018r. czwartek, godzina 18.30-21.30, liczba osób 60, zajęcia biletowane

„Idea harcerskiego wychowania w XXI wieku

 

Główni uczestnicy panelu:

dr Sławomir Postek (prowadzący panel)

hm. Anna Poraj (gość specjalny)

hm. Anna Pośpieszna (gość specjalny)

hm. Edyta Sielicka (gość specjalny)

 

CZĘŚĆ I

Wartości

Dyskusja wypowiedzi gości specjalnych. (30 minut)

Projekcja 3 minutowej sondy przeprowadzonej wśród uczestników zlotu dotycząca problemu.

Komentarz gości specjalnych do przedstawionej sondy.

Dyskusja panelowa z udziałem uczestników konferencji. Podsumowanie dyskusji.

CZĘŚĆ II

Postawy

Dyskusja, wypowiedzi gości specjalnych. (30 minut)

Projekcja 3 minutowej sondy przeprowadzonej wśród uczestników zlotu dotycząca problemu.

Komentarz gości specjalnych do przedstawionej sondy.

Dyskusja panelowa z udziałem uczestników konferencji. Podsumowanie dyskusji.

CZĘŚĆ III

Motywacje

Dyskusja, wypowiedzi gości specjalnych. (30 minut)

Projekcja 3 minutowej sondy przeprowadzonej wśród uczestników zlotu dotycząca problemu.

Komentarz gości specjalnych do przedstawionej sondy.

Dyskusja panelowa z udziałem uczestników konferencji. Podsumowanie dyskusji.

Podsumowanie dyskusji.

CZĘŚĆ IV

Poszukiwania

Praca w grupach nad rozwiązaniami problemów.

Zakończenie konferencji.

 

Konferencja 11.08.2018r. sobota, godzina 15.00-18.00, liczba osób 60, zajęcia biletowane

Harcerski System Wychowawczy w społeczeństwie przyszłości

 

Główni uczestnicy panelu:

hm. Lucyna Czechowska (prowadząca panel)

Craig Turpie (gość specjalny)

hm. Dorota Całka (gość specjalny)

hm. Jacek Smura (gość specjalny)

 

CZEŚĆ I 

Harcerski System Wychowawczy (ZHP), a Program Młodzieżowy (WOSM)

Wypowiedzi gości specjalnych (po 5 minut każde).

Craig Turpie: Program Młodzieżowy – główne element i zależności pomiędzy nimi

Dorota Całka: HSW – główne elementy i zależności pomiędzy nimi

Lucyna Czechowska: Harcerski System Wychowawczy, a Program Młodzieżowy – podobieństwa i różnice

Projekcja 3-minutowej sondy przeprowadzonej wśród uczestników zlotu odnośnie pytania Jak powinien być skonstruowany Harcerski System Wychowawczy?

Komentarz gości specjalnych do przedstawionej sondy.

Dyskusja panelowa z udziałem uczestników konferencji. Podsumowanie dyskusji.

 

 

CZEŚĆ II

Wyzwania współczesnego świata

Wypowiedzi gości specjalnych (po 5 minut każde).

Craig Turpie: Strategia WOSM jako odpowiedź Skautingu na wyzwania współczesnej rzeczywistości

Dorota Całka: Harcerski System Wychowawczy a globalne trendy – perspektywa organizacji

Jacek Smura: Harcerski System Wychowawczy a wyzwania współczesnej rzeczywistości – perspektywa drużynowego

Projekcja 3-minutowej sondy przeprowadzonej wśród uczestników zlotu odnośnie pytania Czy Harcerski System Wychowawczy powinien być dostosowywany do współczesnej rzeczywistości?

Komentarz gości specjalnych do przedstawionej sondy.

Dyskusja panelowa z udziałem uczestników konferencji. Podsumowanie dyskusji.

 

CZEŚĆ III

ZHP jako organizacja włączającą

Wypowiedzi gości specjalnych (po 5 minut każde).

Craig Turpie: Różnorodność i włączanie – co oznaczają w WOSM?

Jacek Smura:ZHP jako siła integrująca społeczności

Lucyna Czechowska: Wielcy nieobecni – grupy społeczne nie korzystające z oferty ZHP

Dorota Całka: Dostęp do dobrego jakościowo harcerstwa

Projekcja 3-minutowej sondy przeprowadzonej wśród uczestników zlotu odnośnie pytania Czy ZHP jest organizacją włączającą? Czy powinna być?

Komentarz gości specjalnych do przedstawionej sondy.

Dyskusja panelowa z udziałem uczestników konferencji. Podsumowanie dyskusji.

Podsumowanie dyskusji.

Podsumowanie i zakończenie konferencji.