19/06/2017

Strategia ZHP

Harcerski Instytut Badawczy ZHP współpracuje z zespołami zajmującymi się zarówno ewaluacją Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017 jak i zespołem pracującym nad nową Strategią ZHP na lata 2018-2025.

Poniżej znajdują się materiały i komunikaty, które zostały wspólnie wypracowane.

Komunikat 5/2017 – Wyniki ankiety strategicznej