Harcmistrz Tomasz Huk uzyskał habilitację

Gratulujemy Druhowi harcmistrzowi Tomaszowi Hukowi uzyskania habilitacji w dyscyplinie pedagogika. Druh Tomek w Harcerskim Instytucie Badawczym jest zastępcą kierowniczki HIB ds. naukowych. Tomku, jesteśmy z Ciebie dumni!!!