Harcmistrz Tomasz Huk uzyskał habilitację

Gratulujemy Druhowi hm Tomaszowi Hukowi uzyskania habilitacji w dyscyplinie pedagogika. Druh Tomek w Harcerskim Instytucie Badawczym, jest zastępcą kierowniczki HIB ds. naukowych. Tomku jesteśmy z Ciebie dumni !!!