Spotkanie HIB 6-8.04.2018

W dniach 6-8 kwietnia 2018 r. w Warszawie instruktorzy Harcerskiego Instytutu Badawczego ZHP spotkali się po raz pierwszy w nowej kadencji władz naczelnych ZHP oraz w poszerzonym składzie.

Celem spotkanie było ustalenie planu pracy na rok 2018 oraz praca nad badaniami, które HIB ZHP będzie prowadził na Zlocie ZHP – Gdańsk 2018. W tej części spotkania uczestniczyła również wiceprzewodnicząca ZHP hm. Dorota Całka, która reprezentowała Radę Naczelną ZHP. Badania, które będzie prowadził HIB ZHP w najbliższym czasie mogą posłużyć Radzie Naczelnej ZHP w podjęciu decyzji dotyczącej Systemu Metodycznego ZHP.

Ponadto instruktorzy HIB ZHP pracowali nad strategią komunikacji i promocji Panelu Badawczego ZHP.