Zapraszamy na bezpłatną konferencję naukową, online 12 września 2020.

Harcerstwo i skauting a COVID-19. Różnorodność badań i analiz (w tym naukowych), realizowanych przez ZHP, organizacje skautowe, na temat COVID-19, w Polsce i na świecie.

szczegóły patrz:
https://hib.zhp.pl/konferencje/harcerstwo-i-skauting-a-covid-19/
https://www.facebook.com/events/603523560342032/