Członkowie ZHP o wierze, religii i miejscu w ZHP osób niewierzących – komunikat z badania

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym komunikatem z badania o wierze, religii i miejscu w ZHP osób niewierzących.

Temat badania związany jest z jednej strony z toczącymi się w ZHP dyskusjami na temat ewentualnych zmian w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, a z drugiej, z chęcią poznania opinii i postaw wokół jednego z najbardziej doniosłych aspektów życia harcerzy i harcerek. Autorzy badania nie zakładali żadnego scenariusza, co do wyników i ewentualnych zmian kierunkowych, związanych z nadchodzących 39. Nadzwyczajnym Zjazdem ZHP. Celem badania było skonfrontowanie różnych obiegowych opinii na temat religijności i wiary z, reprezentatywną grupą członków ZHP (pow. 15 lat).

Życzymy miłej lektury.

Wartości w Prawie Harcerskim