16/03/2017

Wychowanie w ZHP

Za niniejszy projekt odpowiedzialny jest Zespół ds. wychowania powołany przez Główną Kwaterę ZHP. Harcerski Instytut Badawczy ZHP w określonym zakresie współpracował z Zespołem.

Poniżej publikujemy:

– list Naczelniczki ZHP hm. Małgorzaty Sinicy skierowany do instruktorów ZHP,

– wyjaśnienie co znajduje się w poszczególnych dokumentach,

– materiał opracowany przez Zespół ds. wychowania.

Prezentowany obecnie dorobek składa się z 5 plików w formacie pdf oraz 3 załączników w formacie excel. Zespół sugeruje lekturę rozpocząć od opracowania Podstawowa siatka pojęć z zakresu wychowania, które zawiera definicje najważniejszych pojęć, którymi dokumenty wewnętrzne ZHP opisują harcerskie wychowanie (wartości, światopogląd, postawy, charakter, umiejętności, cechy itd.). Jego celem było nie tylko stworzenie spójnego dla wszystkich instruktorów ZHP rozumienia kluczowych pojęć, ale także używanie powyżej terminologii w sposób zgodny z ich naukowym znaczeniem.

Dla zobrazowania praktycznego zastosowania niniejszego tekstu w Załączniku 1 do Podstawowej siatki pojęć z zakresu wychowania zamieszczono przykładowe rozpisanie wybranego punktu Prawa Harcerskiego wskazujące, jaka wartość za nim stoi oraz na jaką postawę (w jej poznawczym, emocjonalnych i behawioralnym komponencie) powinno się ono przekładać. W tym samym duchu powstało opracowanie PiPH językiem psychologii, zawierające jakościową analizę treści Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego oraz Obietnicy i Prawa Zucha pod kątem zawartych w nich/wynikających z nich: wartości, wzorców zachowań oraz cech lub i postaw właściwych członkom ZHP.

Naturalną kontynuacją powyższego wątku jest opracowanie Wpływ przynależności do ZHP na kształt istoty społecznej, które prezentuje spojrzenie różnych teorii wychowania na osobowość, światopogląd, postawy i umiejętności. Jego najważniejszą wartością jest precyzyjna odpowiedź na pytanie: na jakie czynniki kształtujące osobowość młodego człowieka ZHP może wywierać wpływ oraz w jaki sposób może go wywierać.

Z kolei opracowanie Obszary rozwoju człowieka oraz rozwój psychofizyczny w podziale na metodyki prezentuje ustalenia członków zespołu w zakresie istniejących w nauce i praktyce wychowania ujęć wszechstronnego rozwoju. Jego niebywałą wartością jest stworzenie definicji poszczególnych płaszczyzn rozwoju wraz z normami rozwojowymi dla każdej grupy wiekowej. Co więcej autorzy tekstu podjęli się także próby odpowiedzi na pytanie czy aktualne ramy wiekowe metodyk są zgodne z psychologią rozwojową oraz czy aktualna reforma szkolnictwa powinna przełożyć się na zmiany w tym zakresie.

Ciekawe, ale alarmujące dane i wnioski zawiera Zbilansowanie celów wychowawczych ZHP. Komunikat z badania, którego celem było ustalenie na ile narzędzia wychowawcze ZHP (instrumenty metodyczne, formy pracy, propozycje programowe) rzeczywiście pozwalają na realizację zawartych w Statucie i Podstawach Wychowawczych celów wychowawczych oraz przyjętych na lata 2013-2018 kierunków programowych. Uzupełnieniem komunikatu są Załącznik 1 i Załącznik 2 zawierające dane oraz dokonywane na nich obliczenia statystyczne.

List Naczelniczki ZHP hm. Małgorzaty Sinicy do instruktorów ZHP

Podstawowa siatka pojęć z zakresu wychowania

Załącznik 1 do Podstawowej siatki pojęć z zakresu wychowania

Wpływ przynależności do ZHP na kształt istoty społecznej

Obszary rozwoju człowieka oraz rozwój psychofizyczny w podziale na metodyki

Zbilansowanie celów wychowawczych ZHP. Komunikat z badania

Załącznik 1 do komunikatu

Załącznik 2 do komunikatu

Formularz do przesyłania pytań/komentarzy