05/06/2019

Konferencja „Kobieta-Skautka-Harcerka”

INFORMACJE O KONFERENCJI

Konferencja instruktorska i harcmistrzowska Kobieta-Skautka-Harcerka

ORGANIZATOR:

Harcerski Instytut Badawczy i Wydział Zagraniczny Głównej Kwatery ZHP

CEL KONFERENCJI:

Stworzenie przestrzeni do rozmowy na temat dziewcząt i kobiet i ich miejsca w ruchu harcerskim i skautowym.

MIEJSCE KONFERENCJI:

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; ul. Karola Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz

TERMIN KONFERENCJI:

11-12 października 2019 r.

11 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziewcząt, ustanowiony przez ONZ celem przybliżenia społeczeństwu szczególnych wyzwań, przed jakimi stoją dziewczynki na całym świecie. Międzynarodowy Dzień Dziewcząt co roku obchodzony jest także przez WAGGGS – Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek, które pod hasłem #TeamGirl porusza kwestie związane z dziewczętami. W pierwszą niedzielę października obchodzimy także Światowy Dzień Harcerki, Dzień Polskiej Harcerki, by zachowywać pamiętać o instruktorkach i harcerkach, które odeszły na wieczną wartę.

SKRÓCONY PROGRAM KONFERENCJI:

Piątek 11.10.2019 „Spotkałam ją”

17.00 – 17.30 Rejestracja uczestników (rejestracja na warsztaty)

17.30 – 17.45 Inauguracja konferencji
– wprowadzenie w tematykę

17.45 – 18.15 Tytułem wstępu… – hm. Anna Nowosad – Naczelniczka ZHP,  hm. Dariusz Supeł – Przewodniczący ZHP

18.15 – 19.15
Panel pierwszy “Opowiedz mi o nich” cz. I – wystąpienia, dyskusja

18.15 – 19.15 Końskie zaloty? O trzech opowieściach i władzy dyskursu o młodzieżyprof. UKW dr hab. Helena Ostrowicka

19.15 – 19.45 Przerwa na kolację

19.45-21.00 Panel pierwszy “Opowiedz mi o nich” cz. II – wystąpienia, dyskusja

19.45 – 20.45 Fundacja Harcerek – misja i działanie – dr hm. Wanda Czarnota  

20.45 – 21.00 Dzień polskiej harcerki – słów kilka – dr hm. Wanda Czarnota

21.00 – 21.15 Podsumowanie dnia

21.15 – 22.15 Panel pierwszy “Opowiedz mi o nich” cz. III – film

21.15 – 22.15 Harcerki – 3 kadry inspiracji – film autorstwa HO Jana Nowickiego

Sobota 12.10.2019 „Naprawdę jaka jest?”

8.45 – 9.00 Kawa i herbata o poranku dla chętnych

9.00 – 9.30 Jaka jest moja babka skautka-harcerka? – powitanie dnia z harcerskimi bohaterkami (w grupach instruktorskiej i harcmistrzowskiej)

9.30 – 10.30 Panel drugi „Dziewczęta i kobiety” – wystąpienie, dyskusja. 

9.30 – 10.30 Badania nad funkcjonowaniem społecznym kobiet i mężczyzn w świetle metaanaliz – prof. dr hab. Krzysztof Rubacha

10.30 – 12.45 Panel trzeci „Skautka”wystąpienie, dyskusja (panel dwujęzyczny)

10.30 – 11.00 Działania, misja i programy globalne WAGGGS – phm. Monika Grądecka, komisarka zagraniczna ZHP

11.00 – 11.15 WAGGGS z mojej perspektywy – hm. Ewa Lachiewicz-Walińska, kierowniczka WZA GK ZHP

11.15 – 12.00 Kierunek – przywództwo w WAGGGS (ang. Moving forward leadership in WAGGGS) – Melanie Ford, wolontariuszka WAGGGS, Girlguiding UK

12.00 – 12.15 Wyzwanie #TeamGirl – GirlForce: Unscripted and unstoppable – hm. Aleksandra Polesek, instruktorka WZA GK ZHP

12.15 – 12.45 Panel dyskusyjny – hm. Ewa Lachiewicz-Walińska, kierowniczka WZA GK ZHP

12.45 – 14.00 Przerwa na obiad

14.15 – 15.00 Panel czwarty „Harcerki i instruktorki”

14.15 – 15.00 Prezentacja badań Harcerskiego Instytutu Badawczego na temat harcerek i instruktorek w ZHP – dr hm. Katarzyna Marszałek i mgr phm. Piotr Kołodziejczyk, Harcerski Instytut Badawczy

15.00 – 15.15 Przerwa kawowa

15.15 – 17.30 Panel piąty – warsztaty

Warsztaty w grupach 10-15 osobowych oferowane w dwóch blokach (blok harcmistrzowski, blok instruktorski).
warsztaty_konferencja

17.15 – 18.00 Podsumowanie konferencji

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Liczba uczestników jest ograniczona i wynosi 60 osób, rekrutowych według kolejności zgłoszeń.
  2. Konferencja posiada akredytację poziomu harcmistrzowskiego.
  3. Uczestnikami konferencji harcmistrzowskiej mogą być instruktorki i instruktorzy co najmniej w stopniu podharcmistrza z otwartą próbą harcmistrzowską oraz harcmistrzowie.
  4. Uczestnikiem konferencji instruktorskiej mogą być instruktorki i instruktorzy ZHP w stopniu co najmniej przewodniczki/przewodnika.
  5. Konferencja harcmistrzowska i instruktorska mają formę wspólnej konferencji, część warsztatów jest przeznaczona dla instruktorek i instruktorów realizujących próbę harcmistrzowską, zadanie przedkonferencyjne jest obowiązkowe dla wszystkich.
  6. Wybór rodzaju konferencji uczestnik zaznacza w formularzu rejestracyjnym.
  7. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia do dnia 05.07.2019r. oraz wpłata dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia mailowego przyjęcia na konferencję.
  8. Termin zgłoszenia uczestnika na konferencję, brany pod uwagę przez organizatorów kwalifikujących uczestników według kolejności zgłoszeń, to data zaksięgowania na koncie wpisowego. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa jest także wykonanie zadania przedkonferencyjnego i przesłanie go w wyznaczonym terminie

KOSZT:

Koszt udziału w konferencji wynosi 49 zł.

Wpisowe należy wpłacać po potwierdzeniu zakwalifikowania się na konferencję na niżej podane konto: 36 1140 1010 0000 5392 2900 1056.

W tytule prosimy wpisać: DSCZ – imię i nazwisko – Konferencja Kobieta-Skautka-Harcerka

Termin wpłat: do 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia mailowego przyjęcia na konferencję.

Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe, kolację w postaci kanapek w piątek wieczorem oraz obiad w sobotę. Koszt dojazdu oraz noclegu uczestnicy pokrywają indywidualnie.

Istnieje możliwość zarezerwowania miejsca w hostelu ZHR oraz w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Bydgoszczy. Szczegóły znajdują się w formularzu rejestracyjnym.

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzemC9EULUUhDs1QDYNibrjNUNkVTS0VNMURNVjVZTVowVTZWM1kzVkRKNC4u

ZADANIE PRZEDKONFERENCYJNE

„Moja superbabka…skautka-harcerka”

Zapraszamy Was do współtworzenia konferencji razem z nami. Z pewnością każdy z uczestników może wskazać harcerkę, która wpłynęła na jego życie, skautkę, harcerkę, która zainspirowała go do działania, wskazała kierunek, którym podąża.

Przedstawcie szerszemu gronu swoją „superbabkę skautkę-harcerkę”.

Waszym zadaniem jest przygotowanie krótkiej informacji biograficznej o wybranej harcerce z najbliższego otoczenia, prezentującej ją i jej osiągnięcia. W opisie należy zawrzeć dokończenie zdania „Dzięki niej …”.

Wymogi formalne:

Całość wypowiedzi nie powinna przekraczać więcej niż 1000 znaków. Do wypowiedzi prosimy dołączyć co najmniej jedno zdjęcie w formacie jpg. w rozdzielczości 300 dpi. Wasze bohaterki, które będziecie opisywać, powinny wyrazić zgodę na wykorzystanie informacji na swój temat i wizerunku. Nie dotyczy to osób nieżyjących. Bardzo prosimy o wydrukowanie klauzuli i poproszenie osoby, którą chcecie opisać o zapoznanie się z jej treścią i wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych.

Link do klauzuli:
https://gkzhp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/magdalena_wroblewska_gk_zhp_pl/EYKbtcq0gqpHnfxJHGGlqgsBCO3YwXf2-Gq8KSAw1WT-Fg?e=zUnm4M

Opis, zdjęcie oraz skan podpisanej klauzuli prześlijcie na adres magdalena.wroblewska@gk.zhp.pl do dnia 5.07.2019 z tytułem „Konferencja Kobieta-Skautka-Harcerka, zadanie przedkonferencyjne, imię i nazwisko”. Oryginał podpisanej klauzuli przywieźcie ze sobą na konferencję.

PONADTO:

Bardzo prosimy wszystkich uczestników o przywiezienie ze sobą kubka na kawę i herbatę oraz talerzyka. Bądźmy ekologiczni. Możecie również liczyć na zdrowe przekąski podczas konferencji.

Patronat medialny:

Miesięcznik Instruktorów ZHP „Czuwaj” (https://czuwaj.pl/)
„HR” Internetowe Pismo Ruchu Harcerskiego (http://hr.bci.pl/news.php)
Oficyna Wydawnicza „Impuls” (http://www.impulsoficyna.com.pl/)
Oficyna Wydawnicza „Text” („http://www.text.bci.pl/”)

REGULAMIN

I. Informacja o Konferencji instruktorskiej i harcmistrzowskiej Kobieta-Skautka-Harcerka

1. Konferencja instruktorska i harcmistrzowska jest formą przeznaczoną dla instruktorów ZHP, którzy mają opłacone składki członkowskie ZHP.

2. Uczestnikami konferencji harcmistrzowskiej mogą być instruktorki i instruktorzy co najmniej w stopniu podharcmistrzyni/podharcmistrza z otwartą próbą harcmistrzowską oraz harcmistrzynie i harcmistrzowie.

3. Uczestnikiem konferencji instruktorskiej mogą być instruktorki i instruktorzy ZHP w stopniu co najmniej przewodniczki/przewodnika.

4. Konferencja harcmistrzowska i instruktorska to formy odbywające się jednocześnie z elementami przeznaczonymi odpowiednio dla części instruktorskiej i harcmistrzowskiej zgodnie z wytycznymi certyfikacji przez Zespół Harcmistrzowski. Wybór rodzaju konferencji uczestnik zaznacza w formularzu rejestracyjnym.

5. Organizatorem konferencji jest Harcerski Instytut Badawczy oraz Wydział Zagraniczny Głównej Kwatery ZHP. Konferencja posiada akredytację Zespołu Harcmistrzowskiego i uznawana jest za formę wymiany doświadczeń poziomu harcmistrzowskiego.

6. W imieniu organizatora występuje zespół organizujący konferencję. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do rozpatrywania i rozstrzygania związanych z regulaminem wszelkich rozbieżności, sporów i wątpliwości.

7. Konferencja rozpoczyna się w piątek 11 października 2019 roku o godzinie 17.00 w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (ul. Karola Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz), a kończy w sobotę 12 października o godzinie 18.00.

8. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uczestnictwo w dwóch dniach konferencji.

9. Założenia konferencji oraz wszelkie niezbędne informacje zamieszczane są stronie https://www.hib.zhp.pl/konferencja-kobieta-skautka-harcerka/

10. W ramach wpisowego organizator zapewnia w trakcie konferencji:

a) materiały programowe;

b) przerwy kawowe;

c) kolację w piątek w formie kanapek oraz obiad w sobotę.

11. Konferencja jest przestrzenią przyjazną dla rodziców z dziećmi. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby zapewnić przestrzeń przyjazną dziecku, a w razie potrzeby opiekę nad dzieckiem osoby dorosłej w oddzielnym niż sala konferencyjna pomieszczeniu. W takim wypadku koszt konferencji dla osób przyjeżdżających z dziećmi może wzrosnąć o koszt posiłku i opieki. Organizatorzy skontaktują się indywidualnie z osobami, które w ankiecie sprecyzują chęć przyjazdu na konferencję z dziećmi, by wspólnie zapewnić jak najlepsze warunki zarówno do uczestnictwa w konferencji, jak i opieki nad dzieckiem. 12. Adres mailowy do kontaktu: magdalena.wroblewska@gk.zhp.pl

II. Zgłoszenia, uczestnictwo

13. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:

a) stopień co najmniej przewodniczki/ przewodnika (konferencja instruktorska) i stopień podharcmistrzyni/ podharcmistrza z otwartą próbą harcmistrzowską lub harcmistrzyni/ harcmistrza (konferencja harcmistrzowska);

b) opłacona podstawowa składka członkowska za bieżący kwartał oraz posiadanie wpisu do Ewidencji ZHP;

c) przesłanie w terminie do 5 lipca 2019 r. do organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego;

d) przesłanie w terminie do 5 lipca 2019 r. do organizatora wykonanego zadania przedkonferencyjnego;

e) wpłata składki zadaniowej w wysokości 49 zł w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia na konferencję na rachunek bankowy wskazany przez organizatora. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona i wynosi 60 osób.

14. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc na konferencji, organizatorzy dokonają wyboru uczestników konferencji spośród zgłoszonych kandydatów biorąc pod uwagę termin nadesłania zgłoszenia. Termin nadesłania zgłoszenia i tym samym kwalifikacji uczestników na konferencję to data zaksięgowania na koncie wpisowego. Ostatecznie zespół potwierdzi zakwalifikowanie na konferencję do 20 lipca 2019 r. Uczestnicy, którzy się nie zakwalifikowali, znajdą się na liście rezerwowej.

15. Brak wykonania zadania przedkonferencyjnego w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.

16. W przypadku rezygnacji, na miejsce uczestnika, który zrezygnował, zakwalifikowana zostaje kolejna osoba z listy rezerwowej.

17. Koszt uczestnictwa w konferencji oraz koszty podróży i noclegu z piątku na sobotę ponosi uczestnik.

18. Uczestnicy są zobowiązani do:

a) przestrzegania Prawa Harcerskiego;

b) aktywnego udziału w konferencji oraz realizacji zadań zleconych przez organizatorów;

c) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

19. Uczestnicy konferencji z chwilą zgłoszenia wyrażają zgodę na publikację zdjęć i materiałów wypracowanych podczas konferencji dla celów promocji konferencji, upowszechniania jej rezultatów oraz w ramach działań promocyjnych organizatorów oraz zespołu komunikacji i promocji GK ZHP.

20. Uczestnikom konferencji, usuniętym przez organizatora z powodu złamania niniejszego regulaminu nie przysługuje zwrot wpisowego.

21. Zakwalifikowanym uczestnikom konferencji, którzy zrezygnowali z udziału w konferencji po wpłaceniu składki zadaniowej, nie przysługuje prawo jej zwrotu.

22. Każdy uczestnik na życzenie otrzyma fakturę za opłacone wpisowe za udział w konferencji. Możliwe jest wystawienie faktury lub noty księgowej dla jednostek ZHP w inny sposób ustalony z organizatorem.

III. Bezpieczeństwo

23. W razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników, każda osoba obecna podczas zdarzenia jest zobowiązana do udzielania pomocy oraz poinformowania o zaistniałym fakcie organizatora i odpowiednie służby.

24. Uczestnik bierze udział w konferencji na własną odpowiedzialność i ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie straty i szkody, jakie spowoduje.

IV. Ochrona danych osobowych

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli, z którą w całości można się zapoznać pod linkiem: https://gkzhp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/magdalena_wroblewska_gk_zhp_pl/ES7imkiLjWtAtwINb-CXEsUBeVVAmISQ5WGlus5-SPZ9ug?e=bzUl7v