Spotkanie instruktorów Harcerskiego Instytutu Badawczego ZHP w Warszawie

W dniach 27-28 stycznia 2017 roku instruktorki i instruktorzy Harcerskiego Instytutu Badawczego ZHP, pod przewodnictwem hm. Justyny Sikorskiej, rozpoczęli swoje spotkanie w Warszawie. W ciągu tych dwóch dni: rozmawiali o aktualnie prowadzonych projektach badawczych (wartości liderów harcerskich, system harcerskich wartości, aktywność społeczna harcerzy, Encyklopedia Harcerstwa), szkolili się z zakresu obsługi Panelu Badawczego ZHP, ustalili harmonogram projektów badawczych na rok 2017, rozmawiali o przygotowaniu projektu badawczego skierowanego do rodziców Read more about Spotkanie instruktorów Harcerskiego Instytutu Badawczego ZHP w Warszawie[…]

HIB ZHP na Harvardzie

W dniach 08-11.12.2016 r. zastępca kierownika Instytutu, dr hm. Sławek Postek prowadził sympozjum naukowe w trakcie konferencji na Uniwersytecie Harvarda w Bostonie (USA). Seminarium dotyczyło kierowanego przez Sławka badania wartości i motywacji instruktorów harcerskich i osób niezrzeszonych w: Polsce, Czechach, Słowenii, Belgii, Francji i Hiszpanii, które przeprowadzono w ramach prac Harcerskiego Instytutu Badawczego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W badaniu uczestniczyło prawie 2500 osób, a wyniki informują m.in. o: – różnicach Read more about HIB ZHP na Harvardzie[…]

Panel Badawczy ZHP

Projekt „Panel badawczy ZHP” został uruchomiony w kwietniu 2014 i miał na celu uruchomienie internetowej platformy do przeprowadzania badań i analiz w ZHP. Obecnie zapisanych do panelu jest ponad 2800 druhen i druhów. Baza ta została już wykorzystana do pierwszych badań panelowych (więcej w zakładce badania) i będzie wykorzystywana do dalszych projektów badawczych. Dzięki bazie respondentów – członków ZHP mamy możliwość zobrazowania bieżącej sytuacji, jak i zmian w czasie (możliwość weryfikacji działania narzędzi Read more about Panel Badawczy ZHP[…]