Badanie kadry wspierającej ruszyło!

Informujemy, że w dniu 26 maja 2018 r. ruszyło badanie kadry wspierającej ZHP. Wyniki posłużą instruktorom Wydziału Pracy z Kadrą do podjęcia dalszych decyzji i działań w sprawie mian dla kadry wspierającej. Jest to jeden z elementów realizacji Systemu Pracy z Kadrą przyjętego przez Radę Naczelną ZHP w 2017 r. Zachęcamy do wypełnienia ANKIETY   fot. Piotr Rodzoch

Spotkanie HIB 6-8.04.2018

W dniach 6-8 kwietnia 2018 r. w Warszawie instruktorzy Harcerskiego Instytutu Badawczego ZHP spotkali się po raz pierwszy w nowej kadencji władz naczelnych ZHP oraz w poszerzonym składzie. Celem spotkanie było ustalenie planu pracy na rok 2018 oraz praca nad badaniami, które HIB ZHP będzie prowadził na Zlocie ZHP – Gdańsk 2018. W tej części spotkania uczestniczyła również wiceprzewodnicząca ZHP hm. Dorota Całka, która reprezentowała Radę Naczelną ZHP. Badania, które będzie Read more about Spotkanie HIB 6-8.04.2018[…]

HIB ZHP na V Zlocie Kadry

W dniu 19 sierpnia br. instruktorzy HIB ZHP poprowadzili na V Zlocie Kadry ZHP debatę „Suwmiarką w harcerskie mrowisko”. Debata dotyczyła stosowania metody harcerskiej, wartości zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, wartości i motywacji harcerskich liderów. W trakcie debaty odbyła się bardzo ciekawa dyskusja instruktorska dotycząca powyższych zagadnień. Debata odbyła się na dzień przed konferencją strategiczną podczas której instruktorzy ZHP rozmawiali o przyszłości naszej organizacji. Debata zorganizowana przez HIB Read more about HIB ZHP na V Zlocie Kadry[…]

Członkowie ZHP o wierze, religii i miejscu w ZHP osób niewierzących – komunikat z badania

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym komunikatem z badania o wierze, religii i miejscu w ZHP osób niewierzących. Temat badania związany jest z jednej strony z toczącymi się w ZHP dyskusjami na temat ewentualnych zmian w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, a z drugiej, z chęcią poznania opinii i postaw wokół jednego z najbardziej doniosłych aspektów życia harcerzy i harcerek. Autorzy badania nie zakładali żadnego scenariusza, co do wyników i ewentualnych zmian kierunkowych, związanych z nadchodzących 39. Nadzwyczajnym Read more about Członkowie ZHP o wierze, religii i miejscu w ZHP osób niewierzących – komunikat z badania[…]

Spotkanie instruktorów Harcerskiego Instytutu Badawczego ZHP w Warszawie

W dniach 27-28 stycznia 2017 roku instruktorki i instruktorzy Harcerskiego Instytutu Badawczego ZHP, pod przewodnictwem hm. Justyny Sikorskiej, rozpoczęli swoje spotkanie w Warszawie. W ciągu tych dwóch dni: rozmawiali o aktualnie prowadzonych projektach badawczych (wartości liderów harcerskich, system harcerskich wartości, aktywność społeczna harcerzy, Encyklopedia Harcerstwa), szkolili się z zakresu obsługi Panelu Badawczego ZHP, ustalili harmonogram projektów badawczych na rok 2017, rozmawiali o przygotowaniu projektu badawczego skierowanego do rodziców Read more about Spotkanie instruktorów Harcerskiego Instytutu Badawczego ZHP w Warszawie[…]

HIB ZHP na Harvardzie

W dniach 08-11.12.2016 r. zastępca kierownika Instytutu, dr hm. Sławek Postek prowadził sympozjum naukowe w trakcie konferencji na Uniwersytecie Harvarda w Bostonie (USA). Seminarium dotyczyło kierowanego przez Sławka badania wartości i motywacji instruktorów harcerskich i osób niezrzeszonych w: Polsce, Czechach, Słowenii, Belgii, Francji i Hiszpanii, które przeprowadzono w ramach prac Harcerskiego Instytutu Badawczego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W badaniu uczestniczyło prawie 2500 osób, a wyniki informują m.in. o: – różnicach Read more about HIB ZHP na Harvardzie[…]

Panel Badawczy ZHP

Projekt „Panel badawczy ZHP” został uruchomiony w kwietniu 2014 i miał na celu uruchomienie internetowej platformy do przeprowadzania badań i analiz w ZHP. Obecnie zapisanych do panelu jest ponad 2800 druhen i druhów. Baza ta została już wykorzystana do pierwszych badań panelowych (więcej w zakładce badania) i będzie wykorzystywana do dalszych projektów badawczych. Dzięki bazie respondentów – członków ZHP mamy możliwość zobrazowania bieżącej sytuacji, jak i zmian w czasie (możliwość weryfikacji działania narzędzi Read more about Panel Badawczy ZHP[…]